Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa Haluk FİLİZ
Danışman: Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON KAROT DAYANIMLARI İLE STANDART SİLİNDİR DAYANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KÜR KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/10/2006
Sayfa Sayısı: 85
Tez No: t1769
Özet:

      Başta yapıların depreme karşı onarım ve güçlendirme çalışmaları olmak üzere

sertleşmiş beton kalitesinin denetimine birçok durumda gerek duyulmaktadır. Bu denetimde

      kullanılan tahribatlı yöntemlerin, yarı tahribatlı ve tahribatsız yöntemlere göre daha güvenilir

sonuçlar verdiği bilinmektedir. Tahribatlı yöntemlerden en yaygın kullanılanı karot alma

      yöntemidir. Bu yöntemde yapının uygun yerlerinden alınan ve karot adı verilen silindirik

numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneylerle beton denetiminin belirlenmesine

      çalışılmaktadır. Uygulamada beton sınıfı standart numune dayanımı cinsinden

tanımlandığından, karot dayanımlarını söz konusu dayanıma dönüştürmek için gerekli tüm

      parametreler dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmanın temel amacı, karot ve standart silindir numune basınç dayanımları

      arasındaki ilişkinin yukarıda belirtilen parametrelerin en önemlilerinden biri olan kür koşulu

dikkate alınarak incelenmesidir. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölümde bu

      çalışmanın amacı doğrultusunda bileşimleri ve kür koşulları farklı olan beton deney

numuneleri üretilmiştir. Üçüncü bölüm, numuneler üzerinde yapılan merkezi basınç ve beton

      çekici deneylerinden elde edilen bulguların karşılaştırılmalı olarak irdelenmesinden

oluşmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler dördüncü

      bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini izlemektedir.

Elde edilen sonuçlar, kür koşulu dikkate alınmadan, karot dayanımı aracılığıyla

      yapıdaki beton sınıfının doğru olarak belirlenmesinin mümkün olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sertleşmiş Beton, Tahribatlı Yöntem, Karot, Standart Silindir Numune,

      Kür Koşulu.