Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abdülhamit ÖZDAŞ
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Asmolen Döşemeli Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Artımsal İtme Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/8/2006
Sayfa Sayısı: 139
Tez No: t1761
Özet:

      Türkiye’de sık aralıklarla yıkıcı depremlerin meydana gelmesi, mevcut ve yeni yapılacak yapıların oluşma ihtimali yüksek depremlerde ne tür bir davranış göstereceğinin bilinmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Elastik sınırların ötesinde zorlanan yapının deprem esnasındaki davranışının gerçekçi olarak belirlenebilmesi için, doğrusal olmayan davranışın dikkate alınması gerekmektedir. Bu yüzden bu çalışmada, dikkate alınan yapılar için doğrusal olmayan davranışı dikkate alan Artımsal İtme analizi gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda yaygın olarak inşa edilen asmolen döşemeli betonarme binaların deprem performanslarını incelemek ve deprem yönetmeliğimize yeni giren performans değerlendirmelerinin uygulamasını göstermek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konu genel hatlarıyla tanıtılmakta, çalışmanın amaç ve kapsamı verilmektedir. İkinci bölümde yapıların performans değerlendirilmesinde kullanılan ve bu alanda nispeten yeni olarak sıkça duyulmaya başlanan tanım, kavram ve parametreler açıklanmaktadır. Yine aynı bölümde özellikle Mart 2007’de yürürlüğe girecek olan yeni deprem yönetmeliğinde mühendislerin kullanmak durumunda oldukları Artımsal İtme Analizi ile ilgili bilgiler ve hesap yöntemleri verilmektedir. Üçüncü bölüm yapılan çalışmalar bölümü olup bu bölümde tez kapsamında dikkate alınan asmolen döşemeye sahip betonarme yapılara ilişkin bilgiler ve bunların artımsal itme analizlerinden elde edilen bulgular sunulmaktadır. Aynı özellikteki yapılar için gerçekleştirilen çözümlemelerde program sonuçları arasındaki farkın görülebilmesi için üç farklı program kullanılmıştır. Diğer taraftan sadece dolgu malzemesinin etkisini görebilmek amacıyla bir program kullanılarak farklı kata sahip yapılar için de çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan çıkartılan bu bulguların irdelemesi ise dördüncü bölümde yapılmaktadır. Söz konusu irdelemeler STA-4, IdeSTATİK ve SAP2000 programlarına göre elde edilen bulguların irdelenmesi ve ayrıca dolgu malzemesinin bulunup bulunmamasına göre elde edilen bulguların irdelenmesi şeklinde yapılmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılan sonuç ve öneriler ise beşinci ve son bölümde verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

Anahtar Kelimeler : Artımsal İtme Analizi, Doğrusal Olmayan Analiz, Asmolen Döşemeli Yapı, Performans