Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Celaleddin Ensar ŞENGÜL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Atakan AKSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ASFALT KAPLAMALARDA TEKERLEK İZİNDE OTURMA VE SU HASARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/7/2006
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t1723
Özet:

      Bu çalısmada sönmüs kireç modifiye asfalt karısımlar; tekrarlı sünme testleri ve

Marshall oranı yaklasımlarıyla degerlendirildi. Filler agrega azaltıldı ve sönmüs kireç,

      adım adım %2, 4 ve 6 oranlarında artırılarak alternatif karısımlar üretildi. Sönmüs kireç,

dogrudan dogruya granül agrega karısımına katıldı. Optimum asfalt içeriginde 48 adet

      özdes briket üretildi. Briketlerin yarısı; tekrarlı su hasarı döngüsüne maruz bırakıldı ve

kosullandırma gerçeklestirildi.

      Sönmüs kirecin aktif bir filler oldugu gözlendi, modifiyer olarak kullanılabilecegi

anlasıldı. Marshall oranı, seçilen yogun gradasyonda, tekerlek izinde oturmanın bir

      göstergesi olabilmektedir. Bununla birlikte, kalıcı deformasyon degerlendirmesi için daha

kapsamlı olan tekrarlı sünme ya da tekerlek izi testlerinin (Wheel tracking) uygulanması

      gereklidir. Pasif durumda, yani kosullandırmanın uygulanmadıgı karısımlarda, kireç

modifiye karısımlar için, kontrol karısımlardan daha küçük Marshall oranları elde edildi.

      Kosullandırılmıs karısımlarda, kosullandırılmamıs olanların aksine daha yüksek oranlar

(S/F) hesaplandı.

      Sönmüs kireç etkinliginin, seçilen çevresel kosullandırma sistemiyle (ECS) basarılı

bir biçimde ortaya konulabildigi, tasarlanan çevresel kosullandırma sisteminin beklendigi

      anlamda gözlemlenebilir bir hasar düzeyi olusturdugu, tekrarlı sünme testlerinde kosullu

karısımların, kosullandırılmamıs karısımlara göre daha düsük tekerlek izi olusum direnci

      gösterdigi, kosullu karısımlar için sönmüs kireç içeriginin artmasının, tekerlek izinde

oturma direncini artırdıgı görüldü. Marshall oranı ve tekrarlı sünme testlerinde dogrulayıcı

      ve tutarlı sonuçlar, yöntemsel karsılastırma anlamında elde edildi. Bu durum, özellikle %4

ve %6 kireç oranlarında tespit edildi. Tekrarlı sünme testlerinin, üretilen silindirik

      briketlerde seçilen kosullandırma sistemiyle birlikte oldukça etkin bir düzeyde kireç

oransal etkinligini yansıttıgı, suya kosullamaya dayanan hasar kosullamasının, su hasarıtekerlek

      izi olusumu iliskisi hipotezini destekledigi görülmekte, yüksek sıcaklık

kosullarında (40°C’de) örneksel özdeslik saglandıgı anlasılmaktadır.

      Anahtar kelimeler: Kalıcı deformasyon, Marshall oranı, tekrarlı sünme, sönmüs kireç,

asfalt karısım.