Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serkan BAKKALOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kıyı Korumasında Açıkdeniz Dalgakıranların Etüdü ve Dereköy (Samsun) Örneği
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2006
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: t1701
Özet:

      Bu çalışmada açıkdeniz dalgakıranlarının kıyı değişimindeki rolü etüt edilmiştir. Ülkemizde sahil oluşturmak amacı ile ilk kez Samsun’un Dereköy beldesinde iki adet açıkdeniz dalgakıranı DLH tarafından inşa edilmiştir. Bu dalgakıranların, bir yıllık süreçteki kıyı kum hareketine etkileri incelenerek sahildeki değişim gözlemlenmiştir.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

      Çalışmanın birinci bölümünde araştırma konusu ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve bu konu üzerinde yapılan çalışmalar aktarılmıştır.

İkinci bölümde, yapılan arazi çalışmaları anlatılmıştır.

      Üçüncü bölümde, arazi çalışmalarından elde edilen bulgular verilmiştir.

Dördüncü bölümde sonuçlar, beşinci bölümde öneriler verilerek araştırma sonuçları özetlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Kıyı Koruması, Açıkdeniz Dalgakıranları, Kıyı Yığılması, Erozyon