Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Filiz ÇELİK
Danışman: Prof. Dr. Mustafa AYTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SIVILAŞMA POTANSİYELİ RİSK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/3/2006
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: t1679
Özet:

       Depremler sırasında özellikle suya doygun zemin tabakalarında meydana gelen sıvılaşmalar mühendislik yapılarında büyük hasarlara neden olmaktadır. Artan nüfus nedeniyle eskiden yerleşime uygun bulunmayan deprem riski yüksek yerlerin kullanılma gereksinimi ve geçmişteki depremlerde gözlenen sıvılaşma olayları, bu konuda yoğun araştırmaların başlamasına yol açmıştır.

Bu çalışmada,depremler sırasında daha çok kum / kumlu zeminlerde oluşan sıvılaşma olayı incelenmiştir.Sıvılaşma olayı ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra; Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) darbe sayısına bağlı olarak sıvıya dönüşme potansiyelini değerlendirmek ve EPOLLS geoteknik parametrelerini hesaplamak amacıyla EPOLIQAN adı verilen bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.

       Öncelikle zeminlerde sıvılaşmanın nasıl meydana geldiği üzerinde durulmuş ve konu ile ilgili tanımlar verilmiştir. Sıvılaşma potansiyeli irdelenirken kullanılacak yöntemler anlatılmıştır. Bu yöntemler iki başlık altında incelenmiştir:

(a) Sıvılaşma potansiyelini irdeleyen asli yöntemler,

       (b) Sıvılaşma potansiyelini irdeleyen yardımcı yöntemler.

Ayrıca zeminlerde sıvılaşmanın meydana gelmemesi için alınacak önlemler ve bu önlemlerin uygulama yöntemleriyle ilgili bilgi verilmiştir.

       Son bölümde ise,zemin numunelerini analiz etmek ve EPOLLS veri tabanı için parametreler hesaplamak amacıyla EPOLIQAN adı verilen bir bilgisayar programı hazırlanılmış ve çalıştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Zemin, Sıvılaşma, Standart Penetrasyon Deneyi, EPOLLS, EPOLIQAN.