Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Recai YILDIZ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DONMA ÇÖZÜLMENİN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN PERFORMANSINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/3/2006
Sayfa Sayısı: 110
Tez No: t1678
Özet:

       Kendiliğinden yerleşen betonlar, kendi ağırlığı ile döküldüğü kalıba yerleşmekte, vibratör kullanılmasına gerek duyulmadan en sık donatılı bölgelerde ve en dar kesitlerde bile hava boşluğunu bırakmadan sıkışabilmektedirler. Böylece, hem mekanik özellikler üzerindeki değişiklikler ortadan kalkmakta hem de yüksek performanslı beton üretimine olanak sağlamaktadırlar.

Araştırmada, sadece silis dumanı ve uçucu kül ile bunların kombinasyonlarını içeren 10 beton karışımı üretildi. Beton karışımlarında toplam bağlayıcı 550 kg/m3 olacak şekilde sabit tutularak silis dumanı ve uçucu kül ikame edildi. Her bir karışımda 10×10×40 cm boyutlarında 5 adet prizma hazırlandı. Hazırlana prizmalardan 3 tanesi standart kür koşullarında, 2 tanesi laboratuarda hava koşullarında bekletildi. Standart kür koşullarında bekletilen bir prizmanın 28. gün de eğilmede çekme ve basınç dayanımı belirlendi. Daha sonra her bir koşulda birer adet prizma hızlı donma-çözülmeye bırakıldı. Kalan deney numuneleri ilgili koşullarında deney süresince tutuldu. 300 hızlı donma-çözülme çevriminin sonunda beton prizmaların aşınma, su emme ve kapiler su emme özellikleri ile eğilmede çekme ve basınç dayanımları belirlendi.

       Hızlı donma-çözülme çevirimi sonucunda, kür koşullarına bakmaksızın, mineral katkı içeren betonların basınç dayanımı kaybından daha azdır. % 6 Silis dumanı ve % 24 uçucu kül içeren betonlar donma-çözülmenin olumsuz etkisinden en az etkilenen betonlardır. Kür koşullarından bağımsız olarak, düşük oranda silis dumanı ve uçucu kül ikamesi durumunda aşınma miktarında bir azalma gözlenmektedir. Özellikle ikame oranlarının artması ile aşınmada çok az bir artış görülmektedir. Kür koşullarından bağımsız olara uçucu kül ikamesi su emme üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. Buna rağmen ikame oranlarının artması ile silis dumanı ve uçucu kül ikameli betonlarda olduğu gibi sadece silis dumanı içeren betonlarda da azalma gözlenmiştir. Tüm kür koşullarında, kapiler su emme katsayısı mineral katkı ikamesinin artması ile azalmaktadır. Özellikle bu eğilimin ikame oranı ile aynı miktarda olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kendiliğinden Yerleşen Beton, Uçucu Kül, Silis Dumanı, Aşınma, Kapiler Su Emme