Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İzzettin UYGUN
Danışman: Doç. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME BİR FABRİKA YAPISININ TAŞIMA GÜCÜ YÖNTEMİ İLE PROJELENDİRİLMESİ VE BU PROJELENDİRMENİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1983
Sayfa Sayısı: 296
Tez No: t16
Özet:

      Bu çalışmada, elastik yöntemle projelendirilmiş betonarme bir fabrika yapısının taşıma gücüne göre projelendirilmesi yapılmış ve bu suretle elastik yöntemle, taşıma gücü yöntemi karşılaştırılmıştır.

      Projelendirme şu esaslar dahilinde gerçekleştirilmiştir.

      Rötre ve sıcaklık değişiminden doğan kesit kuvvetleri altında fabrikanın zarar görmemesi için, uygun mesafelerde dilatasyon derzleri sayesinde bloklara ayrılmış ve her yönü ile özdeş olan bloklardan yalnız biri için hesaplar taşıma gücü yöntemi ile yapılmıştır.

      Bu hesaplar:

      Çatı döşemesi hesabı

Boylama kirişleri hesabı

      Kren kirişi, döşemesi ve konsolu hesabı

Çerçeve hesabı; elastik yöntemle bulunan fabrika elemanlarının kalıp boyutları aynen alınmak sureti ile çerçevenin yapısal çözümlemesi, bütün yük kombinezonları için kuvvet yöntemi ile ayrı ayrı hesaplanarak en elverişsiz kesit kuvvetleri bulunmuş ve bu kesit kuvvetlerine göre betonarme hesaplar yapılmıştır.

      Bu hesaplardan yararlanarak elemanların donatı planı ve kesit detayları çizilmiş ve bunlara bağlı olarak donatı metrajı çıkartılmıştır.

Hesap ve detaylandırmalarda yürürlükte bulunan betonarme yönetmeliklerine tamamen uyulmuştur.

      

Bu çalışmaya, taşıma gücü hesap yöntemi ile böyle bir projenin hazırlanmasında başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmaması için, ayrıca üç bölüm eklenmiştir. Bunlar;

      

Pratikte en çok uygulanan fabrika tiplerinin plan ve kesitleri,

      Fabrikalarda kullanılan krenlerin özellikleri

Betonarme hiperstatik yapılarda yeniden dağılım olayı ve yıkılma mekanizmalarına göre hesap başlıkları altında verilmiştir.