Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Atacan ATALAR
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: STATİK İTME (PUSHOVER) YÖNTEMİ ile ÇAPRAZ ELEMANLI BETONARME ÇERÇEVELERİN PERFORMANS SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/2005
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: t1586
Özet:

       Bu çalışmada, çapraz elemanlı betonarme çerçeve sistemlerinin deprem karşısındaki performans seviyeleri Statik İtme (Pushover) Yöntemini kullanılarak belirlenmektedir.

Bu tez çalışması beş bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde genel bilgiler ve çalışma hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde seçilen örneklerin statik itme analizi yapılmaktadır. Üçüncü bölümde analiz sonuçlarının irdelemesi sunulmaktadır. Dördüncü bölümde sonuçlar ve öneriler anlatılmaktadır. Son bölümde ise kaynaklar yer almaktadır.

      Çalışma sonucunda, çapraz elemanların, betonarme çerçeve sistemlerin deprem sırasındaki performans seviyelerini arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, statik itme yöntemi analizinin mevcut yapıların güvenliğinin artırılmasında veya yeni yapı için güvenlik seviyesi saptanmasında önemli bir analiz yöntemi olduğu ve bu yöntemle bulunan gerçeğe çok yakın veriler ışığında yapı güvenliğinin artırılabileceği ve yapı projelendirilmelerinde kullanıma uygun olduğu saptanmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Statik İtme (Pushover) Yöntemi, Lineer Olmayan Statik Analiz, Performans Değerlendirme, Kapasite Spektrumu Yöntemi, Çapraz Elemanlı Çerçeveler