Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan Deniz ALTUNTAŞ
Danışman: Doç. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARA NOKTALARIN BELİRLENMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/2005
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: t1585
Özet:

      Tüm dünyada trafik kazalarında yılda 700.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmekte ve 6.000.000’un üzerinde insan da yaralanmaktadır. Trafik kazalarının azaltılması için kapsamlı bir Karayolu Güvenliği’ni İyileştirme Programı uygulanmalıdır. Bunun da en önemli aşaması, trafikteki tehlikeli olan kesimlerin yani kara noktaların belirlenmesidir.

      Bu tez çalışmasında, trafik kazaları, trafik kazalarına neden olan unsurlar ve kara noktaların belirlenmesi detaylı olarak incelenmiştir. Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kullanılmakta olan kara nokta tespit yöntemi değerlendirilmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Ayrıca yeni bir kara nokta tespit yöntemi geliştirilmesine çalışılmıştır.

      Yeni geliştirilen yöntemde üç indeks değerinin 1 ve daha büyük olması koşulu yerine, bu indeks değerlerine ağırlıklar verilerek tek bir indeks değeri oluşturulmasına ve bu indeks değerine göre kara noktaların belirlenmesine çalışılmıştır.

      Yeni yöntemde kritik değerler belirlenirken Normal dağılımdan yararlanılmıştır. Ancak kaza sayısı, kaza oranı ve kaza şiddeti veri setlerinden hiç biri Normal dağılım göstermediği için istatistikte kullanılan dönüştürme tekniği uygulanmıştır. Dönüştürme teknikleri her bir veri setine uygulanmış ve normallik kontrolleri GenStat programında yapılmıştır. Buna göre en iyi sonuçlar, bölünmüş yollardaki kaza frekansı için düzeltme dönüşümünden, kaza oranı ve kaza şiddeti için küp kök dönüşümünden ve bölünmemiş yollardaki tüm veri setlerinde logaritmik dönüşümden elde edilmiştir.

      Yeni oluşturulan yöntem ile mevcut KGM yönteminin farklarının belirlenmesi için her iki yöntem belirlenmiş bir proje güzergâhında test edilmiştir. Bu testin sonuçlarına göre KGM tarafından göz ardı edilen 7 kara nokta kilometresi belirlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Karayolu Güvenliği, Trafik Kazaları, Tehlikeli kesimler, Kara noktalar