Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bengi Pınar AYTAÇ
Danışman: Doç Dr. Fazıl Çelik
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SAMSUN LİMANI ÖRNEĞİNDE GEMİ TRAFİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/2/2005
Sayfa Sayısı: 114
Tez No: t1571
Özet:

      Deniz taşımacılığının başlangıç / bitiş yeri olan limanların ülkenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde büyük etkisi vardır .

      Liman istatistikleri; ulusal ekonomide limanın oynadığı rolün belirlenmesine ve gelecekte ki trafiğin eğiliminin değerlendirilmesine olanak sağlamakta ayrıca yeni liman tesislerinin yapım aşamasında önemli bir veri kaynağı olmaktadır.

      Çalışmanın birinci bölümünde, limanlar tanıtılarak ülke ekonomisindeki yeri ve önemleri açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, Samsun Liman İşletmesi tanıtılarak çalışmada kullanılan istatistik yöntemleri ve çeşitli teorik olasılık dağılımları hakkında genel bilgiler verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, Samsun Limanı’ndan elde edilen ham veriler sınıflandırılarak frekans analizleri yapılmış ve gözlemlenen gemi gelişleri, geliş aralıkları ve servis süreleri dağılımlarının çeşitli teorik olasılık dağılımlarıyla temsil edilip edilemeyeceği Ki-Kare Testiyle araştırılarak elde edilen bulgular irdelenmiştir. Ayrıca gözlem dağılımlarıyla teorik olasılık dağılımları histogram ve grafiklerle karşılaştırılmış, limanda gerçekleşen yükleme boşaltma faaliyetleri de bu bölümde incelenmiştir.

      Çalışmadan elde edilen bulgular sonuç bölümünde özetlenerek uygun öneriler verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Gemi Trafiği, Servis Süreleri, İstatistiksel Analiz, Olasılık Dağılımları, Samsun Limanı