Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hülya KALEYCİ
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Değirmendere Havzası’ Nda Taşkın Frekans Analizi Ve Taşkın Sahalarının Belirlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/3/2004
Sayfa Sayısı: 49
Tez No: t1476
Özet:

      Bulunduğu coğrafi konum ve iklimi itibariyle, hemen hemen her yıl taşkınlara maruz kalan Karadeniz Bölgesi’nde, yıllardan beri söz konusu taşkınlardan dolayı yüzlerce can kaybı ve trilyonlarca liralık maddi hasar meydana gelmektedir. Konunun öneminin farkında olmayan halkımız ve yerel yönetimler, akarsu yataklarında kurdukları yerleşim yerleri ve buralarda gerçekleştirdikleri çevreye zarar veren faaliyetlerle taşkın riskini ve etkisini arttırmaktadır. Bu bakımdan taşkınlara maruz kalma ihtimali olan yerlerde gerekli önlemler alınmalıdır. Alınacak önlemlere temel teşkil eden konu ise taşkın debilerinin ve taşkın sahalarının tahmin edilmesidir.

      Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’ nde yer alan Değirmendere’nin çeşitli yinelemeli taşkın debileri ile bunların sebep olduğu su yüzeyi kotları ve taşkın sahaları araştırılmıştır.

      Taşkın tahmin hesaplarında, sonuçları karşılaştırmak amacıyla hem istatistiki yöntemler hem de birim hidrograf yöntemleri kullanılmıştır. Değirmendere Havzası üzerinde bulunan 7 adet akım gözlem istasyonuna ait akım verilerinin noktasal ve bölgesel taşkın frekans analizi, istatistiki yöntemler kullanılarak yapılmış 500, 1 000 ve 10 000 yıl tekerrürlü taşkın debileri belirlenmiştir. Birim hidrograf yöntemlerinden DSİ Sentetik ve Mocus metotları kullanılarak aynı tekerrürlü taşkın debileri hesaplanmıştır.

      Değirmendere’ nin denizle birleştiği noktadan yaklaşık 4 700 m membasına kadar olan bölümde söz konusu taşkın debilerinin sebep olduğu su yüzeyi kotları ve taşkın sahaları bilgisayar programı yardımıyla incelenmiştir. Mevcut koşullar altında 500 yıllık taşkın debisinin dahi Değirmendere’ nin sağ ve sol sahilinde yer alan bir kısım arazi ve ulaşım yolunu taşkın etkisinde bıraktığı gözlenmiştir.

      Dördüncü bölümde; yapılan bu çalışmanın sonuçları belirtilmiştir.

      Beşinci bölümde ise; alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kuralları kapsayan öneriler sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler :Taşkın Frekans Analizleri, Taşkın Debileri, Taşkın Sahaları, Su Yüzeyi Kotları, Değirmendere