Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ercan YOZGAT
Danışman: Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Kullanılabilen Sismik Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/1/2004
Sayfa Sayısı: 191
Tez No: t1465
Özet:

      Dünya nüfusunun artması, buna karşılık yaşanabilir alanların sınırlı olması, hatta günden güne azalması sonucunda ciddi bir yapılaşma sorunu ortaya çıkmaktadır. Sözkonusu sorunu aşmak için yapıların eskiye nazaran daha yüksek yapılması gerekmektedir. Bu durumda deprem gibi dinamik kuvvetlerin yapılara verebilecekleri zararlar da artmaktadır. Yapıyı depremin yıkıcı etkilerinden koruma yollarından biri olan sismik kontrol yöntemlerinin neredeyse bir yüzyıldır bilinmesine rağmen bu fikrin pratikte tam anlamıyla uygulanması son zamanlarda geçerlilik kazanmıştır.

      Bu çalışmanın temel amacı, deprem etkilerine karşı dayanıklı yapı tasarımında kullanılabilen kontrol sistemleri üzerinde bir sentez çalışması yaparak, bunlardan kurşun çekirdekli tabakalı kauçuk mesnet izolasyon sistemi ve viskoz sıvı sönümleyicilerin kullanıldığı, farklı tür zeminler üzerine oturan, bir yapı modeli üzerinde etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın genel bilgiler kısmında depreme karşı dayanıklı yapı tasarımında kullanılabilen sismik kontrol yöntemleri tanıtılmıştır. Bu amaçla önce yapılarda dinamik yük oluşturan etkiler, depreme karşı dayanıklı yapı tasarımı ve deprem etkisinin hesabı için kullanılan çözüm yöntemleri verilerek pasif ve aktif yapı kontrol sistemleri kısaca tanıtılmış ve konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde altı katlı bir yapı modeli üzerinde, iki farklı zemin türü için sismik taban izolasyon sistemi ile viskoz-sıvı sönümleyici sistemler kullanılarak modal analiz yapılmıştır.

      Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda her iki zemin türü için sismik kontrol yöntemlerinin kullanıldığı yapılarda, ankastre mesnetli geleneksel olarak tasarlanmış yapıya göre, kesit tesirlerinin azaldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda sismik kontrol sistemlerinin Z1 yerel zemin sınıfı için, Z4 yerel zemin sınıfına nazaran, daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler :Pasif Yapı Kontrolü, Aktif Yapı Kontrolü, Taban İzolasyon Sistemi, Viskoz-Sıvı Sönümleyici Sistem, Deprem Etkisi, Modal Analiz