Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Vedat TOĞAN
Danışman: Doç. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kafes Sistemlerin Sabit Ve Katar Yükleri Altında Genetik Algoritma İle Boyut Ve Şekil Optimizasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/1/2004
Sayfa Sayısı: 99
Tez No: t1463
Özet:

      Son 30-40 yıldır mühendislik problemlerini çözmek için yapay zekaya dayalı çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında ilgi görenlerden biri genetik algoritmadır (GA). GA biyolojik evrim sürecinin taklit edildiği stokastik ve global bir araştırma metodudur. GA genetik bilimindeki genleri, sayısal olarak, verilen problemin kodlanılmış parametreleri dizisine benzetmektedir. Problemin olası çözümlerini temsil eden tasarım uzayında, ardışık olan noktadan noktaya arama yaparak optimum çözüm bulan matematiksel metotların aksine, GA istenilen kriterleri optimum sağlayan çözüme, tasarım uzayındaki olası çözümler arasından ulaşır.

      Bu çalışmada, GA’da uyarlanabilir mutasyon ve çaprazlama, karışık çaprazlama ve değer kodlaması kullanılarak, katar yükü altında kafes köprü kirişlerinin minimum ağırlıklı tasarımı, uzay kafes sistemlerin farklı yükleme durumlarında en uygun boyut ve şekil tasarımı gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda, programlama dillerinden biri ile bir program yazılmıştır. Gerilme , stabilite ve maksimum deplasman sınırlayıcıları olarak TS 648 ve AISC’deki tasarım koşulları dikkate alınmıştır. Geliştirilen algoritmanın doğruluğunu göstermek için elde edilen sonuçlar literatürden alınan sayısal örneklerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra uzay kafes sistemlerle ilgili boyut ve şekil optimizasyonu yapılmıştır. Son olarak üç adet kafes köprü kirişi katar yükü altında optimize edilmiş ve çalışmada elde edilen sonuç ve izlenimler belirtilmiştir.

      Sonuç olarak, uzay kafes sistemlerin minimum ağırlıklı boyutlandırılmasında şekil ve boyut optimizasyonunun sadece boyut optimizasyonundan daha uygun olduğu, uyarlanabilir mutasyon ve çaprazlama operatörlerinin GA’nın performansını arttırdığı ve katar yükü altında köprü kirişlerinin minimum ağırlıklı boyutlandırılmasında GA’nın kullanılabilir olduğu görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler :Boyut ve Şekil Optimizasyonu, Genetik Algoritma, Değer Kodlaması, Uyarlanabilir Operatörler, Kafes Köprü Kirişi, Katar Yükü.