Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet ÇAVDAR
Danışman: Yrd.Do.Dr. Şükrü YETGİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Trabzon Yöresi Tüflerinin Çimentoda Tras Olarak Kullanılabilirliği, Çimento İnceliği Ve Tras Oranının Traslı Çimentonun Özelliklerine Etkisi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/4/2004
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: t1453
Özet:

      Doğal puzolanlar (tras), kendi başlarına bağlayıcılık özelliği bulunmayan, fakat çok ince öğütüldüklerinde, pişirme işlemine gerek kalmaksızın bağlayıcı özellik kazanabilen malzemelerdir. Bu malzemeler, ince öğütülebilmesi sayesinde şişerek çimento içerisindeki kılcal boşlukları doldurduğu gibi asitli, sülfatlı ortamlarda da öncelikle betonun bağlayıcı dokusunu (çimento hamuru) daha dirençli bir konuma getirmektedir. Bunun yanında, üretim maliyetini önemli ölçüde düşürmeleri nedeniyle de tercih edilmektedir. İçerisinde yüksek oranda SiO2 ile Al2O3 bulunan tüf çeşidi kayaçlar, asidik özellik taşımakta olup çimentoda tras olarak kullanılabilmektedir.

      Genellikle volkanik kökenli kayaçların bolca bulunduğu Trabzon ili ve çevresi, bu yörede hizmet veren çimento fabrikasının da katkılı çimento üretmesi nedeniyle incelemeye değer, beklentilere açık bir bölge durumundadır.

      Bu çalışmada, üç aşamadan oluşan deneylerde, öncelikle Trabzon yöresinden alınan altı ayrı volkanik kayaç örneğinin puzolanik aktivitelerinin göstergesi olarak 6.7 ile 11.0 MPa arasında değişen basınç dayanımları tespit edilerek, aynı zamanda bu değerlerin oksit oranlarıyla ilişkisi ortaya konulmuştur. İkinci aşamada, tras tipi ve tras katılım oranı sabit tutularak, 2847 ile 3714 cm2/g arasında beş farklı özgül yüzey inceliğinde öğütülen çimentoların özellikleri incelenmiş ve çimento inceliğindeki bu artışın, erken yaştaki basınç dayanımını yaklaşık %38 oranında yükselttiği ve katılaşma sonlanma süresini de 30-40 dk kadar geciktirdiği belirlenmiştir. Son aşamada ise tras tipi ve tras inceliği sabit tutularak, %0 ile %35 arasında altı farklı oranda tras içeren çimento üretilmiş olup tras oranı artışının, çimentonun erken yaştaki dayanımını, beklendiği gibi belirgin ölçüde düşürdüğü, bunun yanında betonun hacim genleşme oranını yaklaşık 2/3 oranında azaltarak beton dayanıklılığına önemli oranda katkı sağlayabilecek özellikte olduğu tespit edilmiştir.

      Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde çimentolar ve puzolanlar hakkında genel bilgilere, araştırma sonuçlarına, ikinci bölümde, yukarıda değinilen deneylere ve bulguların irdelenmesine, son bölümde ise netice ve önerilere yer verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler :Doğal Puzolan, Tüf, İncelik, Puzolan İçeren Çimentolar