Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Deniz GÖÇMENOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Batı Karadeniz Bölgesi Kum-Çakıl İhtiyaç Ve Potansiyel Dengesinin Etüdü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/1/2004
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: t1450
Özet:

      “Batı Karadeniz Bölgesi Kum-Çakıl İhtiyaç ve Potansiyel Dengesinin Etüdü” adlı bu çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesi’ nin kum-çakıl ihtiyacı ve mevcut bulunan potansiyel hesaplanarak, bu potansiyelin şuanda ve gelecek yıllarda ihtiyacı karşılayıp, karşılayamayacağı araştırılmıştır.

      Ayrıca, bölgenin kum-çakıl ihtiyacı ve potansiyel dengesi irdelenip, deniz ve akarsu kıyılarından malzeme alımı ile meydana gelen kıyı hidrodinamik denge bozulmalarına, yetersiz gelen kum-çakıl miktarının mı yoksa mühendislik kaidelerine aykırı olarak, bilinçsizce yapılan malzeme alımının mı neden olduğu incelenmiştir.

      Bu dengenin sağlanması için neler yapılaması ve hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda öneriler sunulmuştur.

      Katı madde (sediment) taşınımı ve kıyı yasaları ile ilgili literatürlerden teorik bilgilere yer verilmiştir.

      Akarsularda fazla katı madde taşınımına neden olan erozyon konusunda bölge havzalarındaki durum incelenmiş ve alınabilecek önlemler belirtilmiştir.

      Bölgedeki kum-çakıl ihtiyacını bulmak için, pilot bölge belirlenmiş ve bu bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel inşaatların son on yılda kullandıkları kum-çakıl miktarları kurumların arşiv ve kayıtlarından tespit edilmiştir. Bu on yıllık kullanım verilerinden yararlanılarak istatistik yöntemler yardımıyla gelecekteki kum-çakıl ihtiyacı tahmin edilmeye çalışılmıştır.

      Batı Karadeniz Bölgesi’ nin kum-çakıl potansiyelini bulmak için, bölge akarsularının katı madde taşıma kapasiteleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün yapmış olduğu ölçümler kullanılarak, teorik yöntemlerle hesaplanmıştır. Bölgede mevcut bulunan taş ocaklarının üretim kapasiteleri, ilgili kurumlardan alınarak bu potansiyele eklenmiştir.

      Ek kısmında, deniz kıyılarında ve akarsu yataklarındaki malzeme birikiminden ve yapılan uygunsuz müdahalelerden örnek görüntülere yer verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler :Kum - Çakıl İhtiyacı ve Potansiyeli, Yapılaşma, Sediment taşınımı, Kum – Çakıl Birikimi, Kum - Çakıl Alımı ve Kullanımı, Malzeme Ocakları, Kıyı Kullanımı, Kıyı Hidrodinamik Dengesi.