Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa Ongun BAYRAKTAR
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Zekai ANGIN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİLLERİN TRABZON İÇME SUYU ARITMA TESİSİ (T.İ.A.T) ATIK ÇAMURU KULLANILARAK STABİLİZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/10/2003
Sayfa Sayısı: 115
Tez No: t1438
Özet:

      İnşaat Mühendisliğinde zeminden kaynaklanan problemlerin çözümü için kullanılan üç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki zemini tamamen kazıp taşıyarak yerine istenilen özellikleri sağlayabilecek zemin yerleştirmektir. Ancak taşınacak zemin kütlesinin hacmi büyüdüğünde bu yöntem ekonomik olmaktan uzaklaşmaktadır. Diğer bir yöntemde zemin olduğu gibi kabul edilip yapının tasarımı ve kullanılan yapı malzemeleri zemine uygun şekilde belirlenmektedir. Bu yöntemin kullanılması da yapı maliyetlerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Akla gelen üçüncü ve en kullanışlı çözüm yolu ise mevcut zeminin özelliklerini istenilen değerlere ulaştırmaktır. Bu yöntem için geçmişten bugüne birçok farklı teknik ve katkı malzemesi kullanılmıştır.

      Bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki temel amaç; Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık Çamuru kullanılarak düşük plastisiteli killerin stabilize edilmesini incelemektir. Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde stabilizasyon nedir, stabilizasyonun amacı ve günümüze kadar bu konuda yapılan çalışmalarla uygulanmış stabilizasyon yöntemleri üzerinde durulmuştur.

      İkinci bölümde ise seçilen katkı malzemesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri tanıtılarak bu katkı maddesinin doğu karadeniz bölgesinden alınan düşük plastisiteli kil üzerindeki etkileri ve iyileştirme sonuçları anlatılmıştır. Katkı maddesinin seçimindeki en önemli etken, bu maddenin bir atık malzeme olması ve günümüzde atık maddenin tekrar kullanımının çevresel ve ekonomik açıdan çok büyük önem taşımasıdır.

      Elde edilen sonuçlar ışığında T.İ.A.T. atık çamuru ile stabilizasyon, alternatifi olan kireç ve çimento kadar yüksek iyileştirme değerleri vermesede maliyeti çok daha az olmasından dolayı kireç ve çimento karşısında kullanımı tercih edilmesi gereken bir malzemedir. Özellikle serbest basınç dayanımında % 10 – 25 katkı oranı aralığında qu da % 50 – 80 lere varan artışlar gözlenmiştir. Kohezyonda artış miktarı % 30 lara varırken, içsel sürtünme açısında artış % 80 lere kadar çıkmıştır. Geçirimlilik katsayısındaki düşüş miktarı ise % 75 lere kadar ulaşmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : Stabilizasyon, Katkı Malzemesi, Stabilizasyon Yöntemleri, Kıvam Limitleri, Serbest Basınç Dayanımı, Kayma Direnci Parametreleri, Konsolidasyon Katsayıları, Geçirimlilik Katsayısı