Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sevilay Bektaş
Danışman: Prof.Dr. Mehmet Berkün
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN DERİN DENİZ DEŞARJINDA ATIK SU JETİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/9/2003
Sayfa Sayısı: 180
Tez No: t1433
Özet:

      Sahil yerleşim birimlerinin ve endüstriyel tesislerin atık suları denize iki şekilde deşarj edilmektedir. Birincisi, genellikle evsel atık sular için kullanılan ve yaklaşık 10~20m derinlikten yapılan normal deşarj, ikincisi, endüstriyel atık sular için uygulanan derin deniz deşarjıdır. Her iki durumda deşarjın yapılacağı su ortamının oşinografik ve ekolojik özelliklerine bakılarak deşarj öncesi arıtmanın seviyesi belirlenir. Yerleşim biriminin gelecekteki ihtiyaçları, kullanılmış suların deşarj edileceği su ortamının özellikleri ve kullanma maksatları bakımından optimum çözüm araştırılır.

      Çayeli Bakır İşletme Tesisi, atık sularını, Türk sahil şeridine yerleştirilmiş büyük tesislerden biri olan 3500m uzunluğu boyunca su altında kalan boru hattı ile 350m derinlikten Karadeniz’in anoksik zonuna deşarj etmektedir. Deşarj derinliğini 350m’den 250m’ye düşürmenin geçerli bir nedeni bulunmaktadır. Alıcı ortamın tabakalı veya lineer yoğunluk tabakalaşması göstermesi durumlarında 250m derinlik için derinliğe bağlı yoğunluk değerleri kullanılarak atık bulutunun yükselme seviyeleri hesaplanmıştır. Atık bulutu yükselme seviyeleri için bu iki metot farklı sonuçlar vermiştir. Ancak her iki durumda da atık bulutları Karadeniz’in piknoklin seviyesinin altında kalmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : Karadeniz, Kıyı Kirliliği, Atık Su, Derin Deniz Deşarjı, Maden Atıkları, Bakır, Zehirlilik