Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tayfun DEDE
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEĞER KODLAMASI KULLANARAK KAFES SİSTEMLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE MİNİMUM AĞIRLIKLI BOYUTLANDIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/8/2003
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: t1419
Özet:

      Genetik algoritma doğal seçim ilkesine dayanan bir optimizasyon yöntemidir. Diğer optimizasyon tekniklerinin aksine ayrık tasarım değişkenlerini kullanmaktadır. Genetik algoritma, çözüm dizilerinden oluşan bir başlangıç nesli ile kopyalama, çaprazlama ve mutasyon gibi doğal seçim operatörlerini kullanmaktadır

      Bu çalışmada genetik algoritmada değer kodlaması kullanılarak kafes sistemlerin minimum ağırlıklı tasarımı amaçlanmıştır. Bu amaçla FORTRAN dilinde kodlanan program, yerdeğiştirme, gerilme ve stabilite sınırlayıcılarını içermektedir. Kafes sistemlerin analizinde Matris Deplasman Yöntemi kullanılmaktadır.

      Bu çalışma dört bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde optimizasyon teknikleri ve çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde literatürden alınan birkaç kafes sistem örneği genetik algoritma ile optimize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar ve bazı öneriler verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, değer kodlaması kullanılarak hazırlanan programın kafes sistemlerin genetik algoritma ile minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılmasında etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Minimum Ağırlıklı Boyutlandırma, Genetik Algoritma, Değer Kodlaması, Ayrık Tasarım Değişkenleri, Kafes Sistemler