Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Egemen ARAS
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BARAJLARDA BASAMAKLI DOLUSAVAKLAR İLE OLUŞAN AERASYON VE AKARSU REAERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/1/2003
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: t1348
Özet:

      Barajların mansaplarında ve nehirlerde su kalitesinin en önemli parametresi su içerisindeki çözülmüş oksijen miktarıdır. Çözünmüş oksijen miktarı suyun kalitesine direk olarak etki eder. Barajlarda su-hava dengesini belirleyen yapılar olan dolusavaklar, bu özellikleri nedeniyle proje esnasında sadece yapısal olarak değil, akarsu üzerindeki ekolojik etkisi açısından da değerlendirilir. Dolusavakların tipi reaerasyon (havalanma) açısından çok önemlidir. Çevre şartları ve akımın durumuna göre seçilen dolusavak modeli ile en uygun havalandırma sağlanabilir.

      Barajlarda basamaklı dolusavak kullanımı ile hava-su arasındaki gaz transferi yüksek bir orana çıkarılabilir. Bu sayede akım içerisindeki oksijen ve nitrojen gibi gazların oranı istenilen seviyelere getirilebilir.Her basamakta meydana getirilen düşülerle, akımın enerjisi kırılarak mansapta yapılacak enerji kırıcının boyutları, dolayısıyla yapının maliyeti azaltılabilir. Suyun akış hızının azaltılması ve akıma yüksek oranda hava girişi ile baraj gövdesi üzerinde kavitasyon zararları da en aza indirilebilir.

      Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; barajlarda basamaklı savak kullanımı ile genel bilgiler ve tarihsel süreç verilmiş, ikinci bölümde; yapılan teorik çalışmalar ve deneysel uygulamaların sonuçları sunulmuştur. Üçüncü bölümde; bu uygulamalar irdelenerek değerlendirilmiş ve dördüncü bölümde de yapılan çalışmaların irdelenmesi ile ortaya çıkan sonuçlar sunulmuştur. Beşinci bölümde; yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar ışığında, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere çeşitli önerilerde bulunulmuş ve altıncı bölümde de kaynaklar sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler : Basamaklı Savaklar, Reaerasyon, Aerasyon, Nap Akımı, Sıçramalı Akım, Çözülmüş Oksijen Konsantrasyonu, Kavitasyon