Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Seda MACİT
Danışman: Doç. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: REVERBER FIRIN CÜRUFUNUN SICAK KARIŞIM ASFALT BETONUNDA KULLANIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/1/2003
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: t1347
Özet:

      Büyük miktarda ortaya çıkan ve bir yan ürün olan bakır cürufunun değerlendirilmesi, ekonomi ve çevre kirliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz Bakır İşletmeleri ile birlikte çalışan Trabzon Bakır Sanayi L.Ş.’nin atığı olan Reverber fırın cürufunun bitümlü sıcak karışımda filler malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

      Bu tür cüruflar, çeşitli metalurji tesislerinden elde edilen atık madde gruplarından birisidir. Kimyasal kompozisyonları ve özellikleri elde edildikleri sanayi kuruluşlarının ürettiği ana ürün tipine ve üretim yöntemine bağlı olarak birbirinden çok farklılık gösterir.

      Bu amaçla, iki grup sıcak karışım asfalt betonu oluşturulmuştur. Birinci grup sıcak karışım asfalt betonunun kaba agregası, ince agregası ve mineral filleri kireçtaşıdır. İkinci grupta ise, kaba ve ince agregası kireçtaşı, mineral filleri Reverber fırın cürufu olan numuneler kullanılmıştır. Hem cüruflu hem de kireçtaşı agrega ile oluşturulan karışımlardan değişik bitüm yüzdelerinde çok sayıda Marshall Briketi üretilmiştir. Optimum bitüm yüzdesini belirleyebilmek için bu numuneler üzerinde Marshall Deneyi uygulanmıştır. Optimum bitüm yüzdesi geleneksel karışım için 6.15 iken, mineral filleri cüruf olan karışım için 6.86 olarak bulunmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler : Reverber Fırın Cürufu, Sıcak Karışım Asfalt Betonu, Karışım Dizaynı, Mineral Filler, Marshall Deneyi