Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Aysema GÖZAÇAN
Danışman: Prof. Dr. İng. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON KAROTLAR YARDIMIYLA YAPILARDAKİ BETON DAYANIMININ DAHA GERÇEKÇİ OLARAK BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/7/2002
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: t1277
Özet:

      Yapıda sertleşmiş beton kalitesinin belirlenmesi bir çok halde gerekli olmaktadır. Bu belirlemede kullanılan tahribatlı yöntemlerin tahribatsız ve yarı tahribatlı yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar verdiği de bir gerçektir. Tahribatlı yöntemlerden en çok kullanılan karot alma yöntemidir. Bu yöntemle yapıdan yürürlükte bulunan standartlara göre alınan, karot adı verilen, silindirik beton numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre beton sınıfının belirlenmesine çalışılmaktadır. Ancak yönetmeliklerde beton sınıfı ideal koşullarda üretilen, saklanan ve denenen standart numune dayanımları cinsinden tanımlandığından karot dayanımlarını standart numune dayanımına dönüştürmek için beton dayanımına etki eden parametrelerin tümünün dikkate alınması gerekli olmaktadır.

      Bu çalışmanın temel amacı, daha önce incelenmiş olduğuna dair bir yüksek lisans tezinden başka bir çalışmaya rastlanmayan, diğer parametreler yanında yük geçmişi ve donatının beton karot numune dayanımını deneysel bir çalışma yardımıyla incelemektir. Bu amaçla birinci bölümde , beton kalite denetimi , yapılarda mevcut beton deneylerinin nedenleri, bunun için kullanılan yöntemler, karot dayanımına etkidiği bilinen etmenler, karot dayanımı ile gerçek ve potansiyel dayanım arasındaki bağıntıları kapsayan genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölüm yük geçmişi ve donatının karot dayanımı üzerindeki etkilerinin incelenmesinden elde edilen bulguları kapsamaktadır. Üçüncü bölümde bulguların incelenmesi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın tümünden çıkartılabilen sonuçlar dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesi ve bir ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar , yük geçmişi ve donatının karot dayanımları üzerinde etkili olduğunu , bu etkiler dikkate alınmadan yapıdaki beton sınıfının doğru olarak belirlenemeyeceğini göstermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler :Yerinde beton dayanımı, kalite denetimi, tahribatlı yöntem, sentez, karotlar yardımıyla, yük geçmişiyle, donatı etkisi