Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet TOKGÖZ
Danışman: Doç. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYI PROFİLİ KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/3/2002
Sayfa Sayısı: 75
Tez No: t1256
Özet:

      Kıyılardaki katı maddeler akarsular vasıtasıyla taşınır, akıntılar ve rüzgar dalgalarının etkisi ile hareket ederler. Bu etki sonucunda kıyılarda yığılma veya oyulma meydana gelir.

      Bu çalışmada, belirlenmiş dalga şartları altında kıyıya dik katı madde hareketi ve kıyının bu etkiler sonucu nasıl davrandığı incelenmiştir. Bunun için bir fiziksel model oluşturulmuştur. Deney sonuçları ile önceden yapılmış teorik çalışmalar karşılaştırılmıştır.

      Bu çalışma 7 bölüm ve bir ekten oluşmaktadır.

      Çalışmanın birinci bölümünde; araştırma konusunun amaç ve kapsamı açıklanmış, literatür çalışmaları, dalga mekaniği ve kıyı bölgesi hakkında genel bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde; deney seti tanıtılmış ve fiziksel model çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

      Üçüncü bölümde; deneylerden ve denklemlerden elde edilen bulgular sunulmuştur.

      Dördüncü bölümde; yapılan deneylerin bulguları, teorik çalışmalar ve önceki bir çalışma ile karşılaştırılarak irdelenmiştir.

      Beşinci bölümde; çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

      Altıncı bölümde; öneriler sunulmuştur.

      Yedinci bölümde; yararlanılan kaynaklar verilmiştir.

      Ek bölümünde ise deneyler sonucu oluşan kıyı profilleri verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Kıyıya Dik Taşınım, Kıyı Profilleri, Profil Karakteristikleri, Bar Parametreleri, Denge Noktası, Dalga Kırılması.