Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali YAYLI
Danışman: Prof.Dr.Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARADENİZ SAHİL YOLU (PİRAZİZ-SARP) PROJE VE PROJE KAPSAMINDA UYGULANAN KIYI KORUMA YAPILARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/3/2002
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t1255
Özet:

      Karayolları Genel Müdürlüğünün otoyollar dışındaki devam eden en büyük ve kamuoyunda en çok tartışılan projesi Karadeniz Sahil Yolunun bir bölümü olan Piraziz-Sarp arası bu çalışmada altı bölüm halinde ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

      Birinci bölümde; Karadeniz Sahil Yolu (Piraziz-Sarp) tarihsel gelişimi detaylı olarak açıklanmıştır.

      İkinci bölümde; Karadeniz Sahil Yolu (Piraziz-Sarp) köprü ve tünelleri anlatılmıştır.

      Üçüncü bölümde; Karadeniz Sahil Yolunda uzun tulde uygulama alanı bulan kıyıya paralel kıyı koruma yapısıyla (tahkimatlar) ilgili olarak geliştirilen yapım metodu açıklanmıştır.

      Dördüncü bölümde; Karadeniz Sahil Yolunda çok sayıda inşa edilen mahmuzlar yer ve konum açısından değerlendirilerek, uygulanan kesitler hakkında bilgiler verilmiştir.

      Beşinci bölümde; DLH Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, onarılan veya yeniden inşa edilen balıkçı barınağı ve çekek yerleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

      Son bölümde; Projenin en çok tartışılan çevre boyutu anlatılmaya çalışılmış, mevcut kumsal ve plajların korunmasına yönelik yapılan proje revizyonları örneklerle gösterilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Karadeniz Sahil Yolu, Tahkimat, Mahmuz, Balıkçı Barınağı, Kıyı