Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ebru HANÇER
Danışman: Doç. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON AĞIRLIK BARAJLARIN STOKASTİK VE DETERMİNİSTİK DİNAMİK ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/8/2001
Sayfa Sayısı: 119
Tez No: t1201
Özet:

      Toplumun su, elektrik, sulama ihtiyaçlarını karşılamak, taşkın ve erozyonu kontrol etmek amacı ile barajların inşa edilmesine gerek duyulmaktadır. Bu yapılar su basıncı ve deprem hareketi gibi kuvvetlere maruz kalmaktadır. Türkiye’nin %92’lik bölümünün deprem kuşağında yer alması nedeniyle inşa edilecek barajların deprem gibi dinamik yükler altında davranışının çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Günümüzde barajlar dahil tüm yapı sistemlerinin dinamik analizi genellikle deterministik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Problemlerin deterministik olarak analizinde dinamik etkilerin tam olarak bilindiği kabul edilmektedir. Ancak deprem hareketi gibi dinamik etkilerin rastgele değişim gösterdiği durumlarda analizler yapılırken dinamik etkinin belirsizliğini dikkate alacak bir yönteme ihtiyaç vardır. Bu nedenle daha kesin sonuçlar elde etmek amacıyla problemlerin stokastik olarak incelenmesi gerekmektedir.

      Bu çalışmada, beton ağırlık barajların depreme karşı stokastik davranışı incelenmiştir. Uygulama olarak Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen Sarıyar Barajı seçilmiştir. Barajın analitik modeli sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Stokastik yöntemin geçerliliğinin vurgulanması amacıyla barajın deterministik dinamik analizi yapılarak deterministik ve stokastik dinamik analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analizlerde baraj-rezervuar ve baraj-temel-rezervuar etkileşimleri dikkate alınmıştır. Deterministik dinamik analiz ile elde edilen yerdeğiştirmeler ve gerilmeler stokastik dinamik analiz ile elde edilen yerdeğiştirme ve gerilmelerden daha büyük çıkmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Stokastik Dinamik Analiz, Beton Ağırlık Baraj, Deterministik Dinamik Analiz, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Deprem Hareketi, Baraj-Temel-Rezervuar Etkileşimi