Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bilal AYDIN
Danışman: Prof. Dr. Ali KALENDER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İÇME SUYU SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJELENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜMÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/2/2001
Sayfa Sayısı: 112
Tez No: t1173
Özet:

      Bu çalışmada, içme suyu şebekelerinin, hesap yöntemleri araştırılarak bu yöntemler arasında ekonomik olan çözümün elde edilmesi amaçlanmıştır.

      Su dağıtım şebekeleri önemli kentsel alt yapılardan biridir. Bu yapıların tasarım ve işletimi hidrolik açıdan oldukça karmaşık bir sorun olup, ülkemizin özellikle büyük kentlerinde önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bir şebekeden tam olarak verim almak için, şebekenin projelendirilmesi çok iyi yapılması gerekir. Bunun için hidrolik mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar ve mühendislerin sürekli gündemlerinde olmuştur. Bu amaçla şu anda kullanılan şebeke hesap yöntemleri; ölü nokta yöntemi , Hardy Cross yöntemi, Eşdeğer borular yöntemi ve diğer hesap yöntemleri olarak bilinmektedir. Şebekelerin iyi bir şekilde projelendirilmesi ekonomik açıdan çok önemlidir. Gereksiz yere büyük bir boru çapının seçilmesi durumunda; Boru maliyeti, işçilik, nakliye vb. açıdan ekonomik değildir. Bunun içinde şebeke hesabı yapılırken ekonomik olan yöntemin seçilmesi uygundur.

      Bu tez çalışması yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm: Şebeke elemanları hakkında genel bilgiler, şebeke etüdü, şebeke hesap esasları, şebeke tasarım kriterleri yer almaktadır.İkinci bölümde: Şebeke elemanlarının hidroliği, su dağıtım sisteminin teşkili ile ilgili hesap esasları değerlendirilmektedir. Üçüncü Bölümde: Elde edilen bulgular ve bilgisayar yardımı ile çözüm yöntemleri irdelenmiştir. Dördüncü Bölümde: Yaklaşım ve çözüm metotlarını karşılaştırılması yapılmaktadır. Beşinci Bölümde ise, çalışmadan çıkarılan sonuçlar ve öneriler verilmektedir Altıncı Bölüm Kaynakları içermektedir. Yedinci Bölüm, son bölüm olup, çalışmayı yapan kişinin öz geçmişini sunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Ölü nokta Yöntemi, HardyCross Yöntemi, Eşdeğer Borular Yöntemi,