Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erdoğan ÇAKIROĞLU
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZEMİNE KISMEN GÖMÜLÜ AĞIR YAPILARIN GEÇİRGEN SINIRLAR KULLANILARAK İKİ BOYUTLU LİNEER OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/7/2001
Sayfa Sayısı: 123
Tez No: T990
Özet:

      Bu tez çalışmasında, zemine kısmen gömülü ağır yapıların iki boyutlu lineer olmayan dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Seçilen yapı-zemin sistemlerinin analitik modeli iki ayrı ilkede oluşturulmuştur. Bunlardan birincisinde yapı ve zemin birlikte analiz edilmiştir. İkincisinde ise sonsuz büyüklükteki zemin ortamı geçirgen sınırlarla sınırlı bir bölgeye indirilmiştir. Zemin bölgesinin yarı sonsuz boyutta oluşu nedeni ile birinci model için özellikle zemin bölgesinin temsilinde çok miktarda eleman kullanılması zorunlu olmaktadır. Böyle bir yaklaşım ideal olsa da, mühendis olarak hem pahalı hem de zemin ortamının temsilinde belirsizliklere neden olmaktadır. Bu yaklaşım, yapı-zemin gruplarını sınırlı zemin ortamı ile temsil edebilmenin doğruluğunu göstermek için referans olarak kullanılmıştır.

      Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde deprem hakkında kısa bilgi, zemine kısmen gömülü ağır yapılar ile ilgili daha önce yapılmış değişik çalışmalar, bu tür yapıların projelendirilmesinde dikkate alınan kriterler, sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili açıklamalar, geçirgen sınırlar olan tabakalı bölgenin dinamik rijitlik matrisinin oluşturulması, lineer olmayan davranış, hareket denklemleri ve çözüm yöntemleri anlatılmaktadır.

      İkinci bölümde, seçilen modeller ve malzeme özellikleri anlatılmakta, analitik modeller, yer hareketinin seçimi ve zemin-yapı etkileşimi hakkında bilgi verilmektedir.

      Üçüncü bölümde, elde edilen lineer olmayan dinamik analiz sonuçları grafikler halinde sunulmaktadır.

      Dördüncü bölümde ise elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Gömülü Yapılar, Geçirgen Sınırlar, Lineer Olmayan Dinamik Analiz, Zemin-Yapı Etkileşimi.