Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Servet KARASU
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA MAHMUZLARIN ETKİSİ VE SAYISAL MODEL YAKLAŞIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1998
Sayfa Sayısı: 91
Tez No: T965
Özet:

      Birçok ülkede kıyı koruma yapılarıyla ilgili olarak deneysel ve sayısal model çalışmaları devam etmektedir. Ancak bu çalışmaların arazi ölçümleriyle desteklenmesi şarttır. Uzun süreli saha çalışmaları ile elde edilen verilerle beraber geliştirilen deneysel ve sayısal modeller çok iyi sonuçlar verecektir.

      Çok iyi etüt edilmeden kıyılara yapılacak olan yapılar kıyının dengesini bozacaktır. Karadeniz sahil yolunun başladığı bu günlerde, kıyılara yapılacak müdahaleler konunun önemini daha da artırmaktadır.

      Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı mahmuzların çevresinde arazi ölçümleri yapılmış ve ölçümler bir sayısal modelle karşılaştırılmıştır. Ölçüm süresinin çok kısa olması dezavantaj olmasına rağmen, bir başlangıç teşkil etmesi açısından önemlidir. Eğer ölçümlere devam edilirse daha iyi sonuçlar alınacaktır.

      Birinci bölümde mahmuzlar ve dalga mekaniği hakkında genel bilgiler, literatür çalışmaları, bölgenin dalga iklimi ve katı madde rejimi verilmiştir.

      İkinci bölümde arazi çalışmaları ve sayısal model ile ilgili çalışmalar anlatılmıştır.

      Üçüncü bölümde arazi çalışmaları ve sayısal modelden elde edilen sonuçlar verilmiştir.

      Dördüncü bölümde arazi çalışmaları ve sayısal modelden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

      Beşinci bölümde çalışmadan çıkarılan sonuçlar verilmiştir. Altıncı bölümde öneriler sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler : Mahmuz, Kıyı Koruması, Dalga Mekaniği, Katımadde Taşınımı, Dolma-Miktarı Oranı, Arazi Çalışması.