Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurcan AŞÇI
Danışman: Yrd. Doç. Dr. F. L. ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ELASTİK YARI SONSUZ DÜZLEME OTURAN ŞERİTLERDE TEMAS PROBLEMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/6/1998
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: T937
Özet:

      Mühendislik yapılarında birçok uygulama alanı bulunması nedeni ile temas problemleri üzerinde pek çok araştırmalar yapılmıştır. Bu uygulama alanlarına örnek olarak sürekli temeller, karayolları, hava alanı pistleri ve demiryolu rayları verilebilir.

      Bu çalışmalarda elastik yarı sonsuz düzlem üzerine oturan şeritlerde sürtünmesiz temas problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür. Sabit kalınlıklı şeride y eksenine göre simetrik üçgen yayılı yük ile tam simetri ekseninde P şiddetindeki tekil bir kuvvet etki etmektedir. Problemin çözümünde kütle kuvvetlerinin etkisi dikkate alınmıştır.

      Birinci bölümde, temas problemleri üzerine yapılmış çalışmalardan bazıları kısaca özetlendikten sonra, elastisitenin temel denklemleri ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak gerilme yerdeğiştirme ifadeleri elde edilmiştir. İkinci bölümde, hem sürekli hem de süreksiz temas problemi incelenmiştir. Öncelikle sürekli temasa ait problemin tanıtımı yapılmıştır. Gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerinin sınır şartlarına uygulanarak altı bilinmeyenli altı cebrik denklemden oluşan bir denklem sistemi elde edilmiştir. Bu cebrik denklem sisteminin çözümünde gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerinde kullanılan katsayılar bulunup yerlerine yazılmıştır. Elastik yarı sonsuz düzleme oturan şeridin ilk ayrılma uzaklıkları ve ilk ayrılma yükleri elde edilmiştir. İkinci olarak süreksiz temas hali için problemin tanıtımı yapılarak sınır şartları belirlenmiş ve bu sınır şartlarından elde edilen cebrik denklem takımı çözülerek bilinmeyen katsayılar bulunmuştur. Bu duruma ait elde edilen tekil integral denkleminin sayısal çözümü Gauss-Chebyshev integrasyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Üçüncü bölümde , hem sürekli hem de süreksiz temas durumlarına ait gerilme dağılımları, ayrılma uzunlukları ve ayrılma yükseklikleri elde edilmiş, bulunan değerler diyagramlarla verilmiştir. Bu diyagramlardan yararlanılarak incelemeler yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar dördüncü bölümde verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Elastik Yarı Sonsuz Düzlem, Elastisite Teorisi, İntegral Dönüşüm Tekniği, Gauss-Chebyshev İntegral Formülü, İlk Ayrılma Yükü, İlk Ayrılma Uzaklığı