Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emine Peker TONYALI
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜŞEY VE EÐİK YÜKLENMİŞ KAZIK GRUPLARININ HESABI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1998
Sayfa Sayısı: 55
Tez No: T928
Özet:

      Bir yapı, sığ temellerle ( özellikle radyeler ile ) zemine, taşıma gücü ve oturma koşulları açılarından taşıttırılamazsa, çeşitli seçeneklere başvurulur. Bu seçeneklerden biri de derin temel yapımıdır. Derin temellerin başlıca türü, kazıklı temellerdir.

      Bu çalışmada; düşey ve eğik yüklenmiş kazık grupları incelenmiştir. Kaynaklarda çok dağınık ve yetersiz olarak yer alan bu konu, bir bütünlük içinde derlenerek, açıklanmıştır. Elle yapılan hesaplar zaman alıcı olup, hacimli işlemleri gerektirmektedir. Bu amaçla, merkezi ve eksantrik yüklenmiş kazık gruplarının hesabı için bilgisayar programı geliştirilmiş olup, açıklanmaktadır.

      Çalışmanın 1.Kısmında, konu ile ilgili genel bilgiler verilmekte; 2.Kısımda, kazık gruplarının yüklenmesi ve taşıma gücünün hesaplanması açıklanmakta; 3.Kısımda, bazı tipik örnekler çözülmekte; 4.Kısımda, irdeleme yer almakta, 5.Kısımda, bazı sonuçlar belirtilmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Derin temeller, kazıklı temeller, kazık grupları, kazıkların taşıma gücü, kazık gruplarının taşıma gücü, merkezi yüklenmiş kazık grupları, eksantrik yüklenmiş kazık grupları.