Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat ALEMDAĞ
Danışman: Doç.Dr. Tayfun CİMİLLİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SÜPERAKIŞLANDIRICI KATKI MADDELERİ İLE AKICI KIVAMDA BETON ÜRETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1985
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: T84
Özet:

      Bu çalışmada, beton üretiminde kullanılan süperakışkanlaţtırıcı katkı maddelerinin, pozolanik çimentoların, priz süreleri, hidratasyon sıcaklıkları ve değişik yaşlardaki mukavemetleriyle, traslı çimentoyla üretilmiş betonların işlenebilirliklerine, mukavemetlerine ve özellikle işlenebilirlik kayıplarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Katkı maddesi olarak, melamin ve naftalin formaldehit kökenli iki süperakışkanlaţtırıcı kullanılmıştır.

      Çalışmada, süperakışkanlaţtırıcı katkı maddeleri, bunların kullanımı, bunlarla üretilen betonlar ve betonların işlenebilme kayıplarına etkiyen faktörler hakkında bir yayın taraması yapılmış, daha sonra deney programı hazırlanmış ve uygulanmıştır.

      Çimento deneyi 11 adet farklı fabrika ürünü çimento üzerinde yapılan priz süreleri, hidratasyon sıcaklığı ve mukavemet deneylerinden oluşmaktadır. Bu katkı maddelerinin genelde prizi geciktrdiği, hidratasyon sıcaklığına pek etkimediği, naftalin kökenli katkının harca hava sürükleyerek mukavemeti azalttığı, diğer katkının mukavemete olumlu veya olumsuz fazla bir etki yapmadığı sonucuna varılmıştır.

      Beton deneyleri, katkısız (kontrol) ve katkılı betonlar üzerinde işlenebilme kaybının izlenmesi ve beton mukavemetlerinin saptanması biçimindedir. Bu amaçla plastik (7-8 cm çökme) ve akıcı (çökme ³20 cm) kıvamlı, çimento dozajı 300, 350, 400 ve 500 kg/m3 olan betonlar üretilmiştir. Bazı deneylerde iki farklı grnülometride agrega kullanılmıştır. Deneylerde elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:

      -Bir betonun ayrışmadan akıcı hale getirilebilmesi için, beton ince tane bakımından zengin ve katkı öncesi çökm en az 7.5 cm olmalıdır.

      -Zamana bağlı, çökme kaybı çimento dozajından etkilenmektedir. Etkilenme biçimi katkı kullanılıp kullanılmamasına bağlıdır. Bu durumda betonda belirli bir süre sonunda işlenebilirliğin ne olacağı katkı olup olmadığına, katkı türüne ve çimento dozajına bağlıdır.

      -Çimento dozajı yüksek (500 kg/m3 ) olan katkılı betonlarda çökme kaybı daha yavaş seyretmektedir. Çimento dozajının düţük (300 kg/m3) olması halinde betonun işlenebilirliği 1-1.5 saat içinde katkı öncesi değerine inmektedir.

      -Katkısız betonların davranışı bunun tersidir. Su miktarı artırılarak akıcı hale getirilmiş bu betonlarda, çökme kaybı yüksek dozajlarda daha hızlı gelişmektedir.

      -Her iki tür katkı maddesi de, akıcı betonların mukavemetlerinde, katjı öncesi hali temsil eden plastik kıvamlı betonların mukavemetlerine oranla % 10-20 mertebesinde bir azalma meydana getirmiştir.