Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeynep Neyza CİVELEK
Danışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ULAŞTIRMA YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR PROGRAM
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1997
Sayfa Sayısı: 53
Tez No: T829
Özet:

      İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığının bir ülke için çok yönlü kalkınma bakımından büyük bir itici güç olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

      Tezin birinci bölümünde; ulaşım yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi, planlama ve programlama esasları, başlıca proje değerlendirme yöntemlerine ilişkin genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise fayda/maliyet analizinin tanımı ve tarihsel gelişimi anlatılarak, yeni bir yol yapımının veya iyileştirilmesinin beraberinde getirdiği faydalar ve sebep olacağı maliyetler tek tek incelenmiş ve bu iki faktör kıyaslanarak geliştirilen program yardımıyla fayda/maliyet oranı tespit edilmeye çalışılmıştır.

      Üçüncü bölümde ise, EKOYOL adı verilen programa ait sayısal örnekler için teknik ve ekonomik veriler girilmiş ve program çalıştırılarak mümkün olan tüm seçenekler için yapılan hesaplamalar tartışılmıştır. Tezin dördüncü bölümünde ise, çalıştırılan bilgisayar programından elde edilen sonuçlar değerlendirilerek en ekonomik seçenekler belirlenmiş ve program üzerinde yapılabilecek değişiklikler ve güncellemeler ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Ulaşım yatırımları, ekonomik karşılaştırma, fayda-maliyet analizi