Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Kenan YILDIZ
Danışman: Prof. Dr. B. Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SÜRTÜNME VE UÇ KAZIK GRUPLARININ KONSOLİDASYON OTURMALARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1997
Sayfa Sayısı: 50
Tez No: T802
Özet:

      Zemin taneli ve boşluklu doğal bir malzemedir. Bu sebeple, etkiyen yükler altında az veya çok oturur. Temel zemini; temeller vasıtasıyla aktarılan yükleri emniyetle taşımalı ve aynı zamanda yapıya zarar verebilecek oturmaya uğramamalıdır. Temellerin projelendirilmesi, sıklıkla taşıma gücü koşuluna göre yapılarak, oturma hesapları ihmal ediliyor. Hasar gören yapılarda, hasara yol açan nedenlerin başında oturmalar gelmektedir. Bu sebeple projelendirmede oturma miktarı da göz önüne alınmalıdır.

      Çalışmada, genel olarak temellerin oturmaları, özellikle kazıklı temellerin oturmalarının belirlenmesi çalışılmıştır. Kaynaklarda çok dağınık ve yetersiz olarak yer alan kazıklı temellerin oturmaları konusu, bir bütünlük içinde incelenerek, açıklanmıştır. Elle yapılan oturma hesapları, zaman alan, zahmetli işlemleri gerektirmektedir. Bu çalışmada, uç ve sürtünme kazık gruplarının konsolidasyon oturmalarının hesaplanması için bilgisayar programı geliştirilmiş olup, açıklanmaktadır.

      Çalışmanın 1. kısmında, konu ile ilgili genel bilgiler; 2. kısmında, oturma tahmin yöntemleri, kazık gruplarının konsolidasyon oturmalarının hesaplanmasına ait yaklaşımlar anlatılmakta; 3. kısımda, bazı tipik örnekler çözülmekte; 4. kısımda, irdeleme yer almakta ve 5. kısımda ise bazı sonuçlar sıralanmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Konsolidasyon oturması, kazık gruplarının konsolidasyon oturmaları, kazıklar, kazık grupları, sürtünme kazık grupları, uç kazık grupları.