Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hikmet KAPLAN
Danışman: Doç. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DALGAKIRAN ARKASINDAKİ DALGALARIN KIRINIM KATSAYISININ SAYISAL MODELLEME İLE HESAPLANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1997
Sayfa Sayısı: 31
Tez No: T801
Özet:

      Dalgakıran arkasındaki dalga parametrelerinin belirlenmesinde ana faktör olan dalga kırınımı, kıyı ve liman yapılarının planlanmasında çok önemlidir. Dalga kırınımı konusunda yapılan araştırmaların büyük bir kısmında sadece düzenli dalgalar incelenmiştir. Oysa, dalgakıran arkasındaki dalgalar genelde düzensiz dalgalardır. Düzenli dalgalar ile düzensiz dalgaların kırınımı arasında önemli farklılıklar vardır. Düzensiz dalgalarda frekans ve yön arasında farklı bileşen enerjileri olduğu için farklı etkiler oluşur.

      Bu çalışmada, düzenli ve düzensiz dalgaların kırınım katsayılarının belirlenmesi amacıyla bir sayısal model geliştirilmiştir.

      Çalışma 7 bölümden oluşmaktadır:

      Birinci bölümde, literatür çalışması ve dalga mekaniği ile ilgili bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde, Düzenli ve düzensiz dalgaların kırınımı ile ilgili teorik çalışmalar sunulmuştur ve kırınım

katsayılarını hesaplayan bilgisayar programı geliştirilmiştir.

      

Üçüncü bölümde, geliştirilen bilgisayar programının sonuçları verilerek, tablo değerleri ile karşılaştırılmıştır.

      

Dördüncü bölümde, bilgisayar programı çıktı sonuçları irdelenmiştir.

      

Beşinci bölümde, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

      

Altıncı bölümde, konu ile ilgili öneriler verilmiştir.

      

Yedinci bölümde, yararlanılan kaynaklar listesi sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler: Su dalgaları, dalga kırınımı, kırınım katsayısı, dalgakıran