Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa ARMUTÇU
Danışman: Yard. Doç. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK ÇERÇEVELERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/4/1997
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: T784
Özet:

      Genetik algoritmaya dayalı optimum tasarım yöntemleri oldukça etkin, genel ve gerçekçi çözümlerdir. Yapı sistemlerinin optimum boyutlandırması üzerine birçok metod geliştirilmiştir, fakat bunların hepsi optimum çözüme ulaşmak için matematik programlama tekniklerini kullanmaktadırlar. Yöntemlerin çoğu tasarım değişkenlerinin sürekli olduğunu kabulüne dayanır, ancak bu her zaman doğru değildir. Bunun nedeni ise yapısal elemanların standart boyutlarda üretilmesinden ve pratikteki yapım ve üretimdeki sınırlamalardan kaynaklanmaktadır. Tasarım değişkenlerini ayrık olarak işleme koyan optimizasyon teknikleri de olmasına rağmen, bunların programlanması burada anlatılacak olan yönteme oranla oldukça zor ve yorucudur.

      Son yıllarda geliştirilmekte olan genetik algoritmalar optimizasyon probleminin çözümünde doğadaki genetik kurallarına benzer kurallar aracılığıyla en iyiye hızla yaklaşma imkanı sağlamaktadır. Genetik algoritmaların, değişkenlerinin sürekli olması ve fonksiyonlarının türevlerinin alınabilmesi gibi bir takım dezavantajları yoktur. Bu yüzden, genetik algoritmalar diğer bilinen klasik optimizasyon yöntemlerinden birçok yönüyle farklıdırlar. Burada anlatılan genetik algoritma Goldberg tarafından geliştirilmiştir. Doğadaki genetik yasalara benzer kurallarla rasgele seçilmiş operatörler arasında bilgi değiş tokuşu yapan etkili bir araştırma yöntemidir.

      Bu çalışmada, genetik algoritmanın çelik düzlem çerçevelere uygulanmıştır. Deplasman ve bileşik gerilme sınırlayıcıları TS 648’e göre işleme konmuştur. Bu amaçla bir bilgisayar programı QBASIC dilinde kodlanmış ve mikro bilgisayarda koşturulmuştur. Metodun ve bilgisayar programının etkin bir şekilde uygulanabilirliğini göstermek için değişik sayısal örnekler çözülmüştür. Örnek çerçeveler, sonuçları karşılaştırabilmek için literatürden seçilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, çelik yapılar, optimum tasarım, düzlem çerçeveler.