Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ergün ÖZTOSUN
Danışman: Prof. Dr. Ali KALENDER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ATIKSU BİYOLOJİK ARITIMINDA BİYODİSKLERİN YERİ VE EN UYGUN PROJELENDİRME YÖNTEMİNİN TESBİTİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1997
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: T773
Özet:

      Günümüzde hızlı nüfus artışı, plansız endüstrileşme ve düzensiz kentleşmeye paralel olarak çevre kirlenmesi de doğal olarak artmaktadır. Atıksuların çevreyi kirletmesi, üzerinde en çok durulan konulardan biri olmuştur. Bu yüzden atıksu arıtılması başlıbaşına gelişen önemli bir sahayı oluşturmuştur. Atıksuların biyolojik olarak arıtılmasında biyodisklerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar daha çok Amerika ve Avrupa’da yoğunluk kazanmıştır.

      Biyodisklerin temel çalışma prensibini, disklerin yarı silindirik yataklarda boyuna doğrultuda monte edilmiş bir mil etrafında belirli bir hızla dönmesi oluşturmaktadır. Dönme esnasında disk yüzeyi üzerinde zamanla doğal olarak oluşan biyofilm içindeki mikroorganizmalar, diskin hava ile teması esnasında havadan oksijen, atıksu ile teması esnasında organik madde almakta ve bu iki maddeyi bünyelerinde özümleyerek, atıksu içinde kirletici özelliğe sahip organik maddenin bir kısmının su ve gaza, diğer kısmının biyofilm şeklinde katı hale dönüşmesine ve böylece sıvıdan çökelme işlemi sonunda ayrılmasına neden olmaktadır.

      Biyodisklerin işletilmeleri esnasında yüksek verimlere ulaşılabilmesi için temel parametrelerin bilinip değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunların başlıcaları; biyodisk dönme hızı, hidrolik yük, sıcaklık, pH, biyodisk yatağında atıksuyun bekleme süresi, disk sayısı, v.b. dir.

      Biyodiskler diğer biyolojik arıtma sistemleri ile mukayese edildiklerinde bunların, damlatmalı filtrelerle aktif çamur sistemleri arasında yer aldığı görülür.

      Bu çalışmada biyodisk süreçlerinin dizaynında en çok kullanılan yöntemlerden Kornegay tasarım yöntemi ile Hartman tasarım yönteminin teorik ve grafik karşılaştırılması yapılmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Biyodisk, atıksu, hidrolik yük, organik yük, disk sayısı.