Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayşe TURHAN
Danışman: Yrd.Doç.Dr.İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜZLEM VE UZAY KAFES SİSTEMLERİN LİNEER OLMAYAN ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1985
Sayfa Sayısı: 72
Tez No: T76
Özet:

      Kafes sistemlerin taşıma gücünün belirlenmesinde bazı durumlarda gerilmeye nazaran deplasman sınırlamaları daha önem kazanabilmektedir. Özellikle sistemdeki bazı çubukların orantılılık sınırı üzerinde yüklenmesi durumunda, sistemin deplasmanlarının hesabı, lineer gerilme-şekil değiştirme ilişkisi kabulü yapan matris deplasman yöntemiyle mümkün olmamaktadır. Bunun matris deplasman yönteminin çubuklardaki lineer olmayan davranışa izin verecek şekilde genelleştirilmesi gerekmektedir.

      Bu çalışmada lineer elastik malzeme için verilmiş matris deplasman yöntemi ardısıra kullanılarak, kafes sistemlerin lineer olmayan analizi elde edilmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde genel olarak yapıların lineer olmayan davranışları ve lineer olmayan analiz yöntemleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

      İkinci bölümde, kafes sistemlerin lineer olmayan analiz yöntemlerinden söz edilip, düzlem ve uzay kafes sistemlerin lineer olmayan analizi için değiştirilmiş matris deplasman yöntemi anlatılmıştır. Ayrıca lineer omayan analizi gerçekleştirmek için izlenen yol açıklanmış ve işlem yapan bir algoritma verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, ikinci bölümde verilen algoritmanın uygulamasını yapan bilgisayar programı açıklanmıştır.

      Dördüncü bölümde, geliştirilen bilgisayar programı ile yöntemin pratik uygulamasını göstermek üzere sayısal örnekler verilmiştir.

      Beşinci bölümde ise bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yer almaktadır.