Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Aysel ERUSTA
Danışman: Yrd. Doç. Dr Zekai ANGIN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ DOĞRULTUDA UZANAN SÜREKLİ TEMELLERİN ELASTİK ZEMİNE OTURAN SONLU BİR KİRİŞ OLARAK BİLGİSAYARLA ÇÖZÜMÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1996
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: T716
Özet:

      Kolon yüklerinin büyük ve zemin emniyet gerilmesinin bir doğrultuda sürekli temel için düşük olması durumunda; bir doğrultuda uzanan sürekli temeller yerine iki doğrultuda uzanan sürekli temellerin inşaası daha uygun olmaktadır. Bu tür temellerde, her bir kolonun yük dağılım alanının genişlemesi sonucu temel sisteminin rijitliği artmakta ve temel sisteminin altında oluşabilecek farklı oturmalar önemli miktarda azalmaktadır.

      İki doğrultuda uzanan sürekli temeller çak yaygın olarak kullanılmasına rağmen bu temel sisteminin çözümü pratikte basitleştirilmiş ve yaklaşık metotlarla yapılmakta, dolayısıyla emniyet ve ekonomiden uzak sonuçlar elde edilmektedir. Daha gerçekçi yöntemler mevcut olmasına rağmen yaklaşık metotların yaygın olarak kullanılmasının başlıca nedeni yapısal çözümlemenin el ile yapılmasında sağladıkları kolaylıktır.

      Bu çalışmada, iki doğrultuda uzanan sürekli temellerin elastik zemine oturan sonlu bir kiriş olarak çözümü irdelenmektedir. Bir ızgara teşkil eden böyle bir temel sisteminde Winkler hipotezi esas alınarak, kuvvet metodu ve yatak katsayısı metodu kullanılarak kolon yüklerinin etkidiği düğüm noktalarında yükler iki doğrultuya dağıtılmış, sonra tek doğrultuda uzanan sürekli temeller sonlu kiriş için verilen genel diferansiyel denklemlerden yararlanarak çözülüp her bir elemandaki deplasman, kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri elde edilmiştir. Yatak katsayısı metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programıyla çözülen örneklerden elde edilen sonuçlar sonlu farklar metoduyla karşılaştırılmış, her iki yöntemden elde edilen sonuçların birbirine yakın olduğu gözlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Elastik temel, Yatak katsayısı, Winkler hipotezi, Kuvvet metodu, Sonlu farklar yöntemi, Sonlu kiriş tesir çizgileri, bir doğrultuda uzanan sürekli temel, İki doğrultuda uzanan sürekli temel, Bilgisayar programı.