Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Berkan MOROĞLU
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SIĞ TEMEL SİSTEMLERİNİN OTURMALARININ STANDART PENETRASYON DENEY SONUÇLARI İLE HESAPLANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1995
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: T715
Özet:

      Zemin doğal olarak boşluklu ve taneli bir maddedir. Bu nedenle, etkiyen yükler altında az veya çok oturur. Temel zemini; temeller vasıtasıyla aktarılan yükleri güvenle taşımalı ve aynı zamanda yapıyazarar verebilecek oturmaya uğramamalıdır. Temellerin projelendirilmesi, taşımagücü koşuluna göre yapılırken, oturma hesapları çoğu zaman ihmal edilir. Hasar gören yapılarda, hasara yol açan nedenlerin başında, oturmalar , özellikle de farklı oturmalar gelmetedir. Bu nedenle projelendirmede oturma değerleri de göz önüne alınmalıdır.

      Çalışmada, genel olarak temellerin oturmalarının ,özellikle sığ temel sistemlerinin oturmalarının standart penetrasyon deney sonuçları ile belirlenmesi incelenmiştir. Kaynaklarda çok dağınık ve yetersiz olarak yer alan temellerin oturmaları konusu ,bir bütünlük içinde çalışılmıştır. Yine, literatürde , bir tek temel için verilen yöntemler, temel sistemlerine uygulanabilecek şekilde, yaklaşımlar geliştirilerek kulklanılmışlardır. Oturmalar zaman alıcı, yaklaşıklık içeren elle hesaplamalar yerine , geliştirilen bilgisayar programları ile hesaplanmaktadır.

      Çalışmanın 1. kısmında, konu ile ilgili temel bilgiler; 2. kısmında, oturma tahmin yöntemleri, standart penetrasyon deney sonuçları ile sığ temel sistemlerinin oturmalarının hesaplanmasına ait yaklaşımlar anlatılmakta; 3. kısmında , bazı tipik örnekler çözülmekte; 4. kısımda ise, irdeleme ve 5. kısımda da bazı sonuçlar sıralanmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Temellerin Oturmaları, Standart Penetrasyon Deneyi, Oturmaların Hesaplanması, Arazi Deneyleri.