Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Evin TÜDEŞ
Danışman: Doç. Dr. Mustafa AYTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZEMİNLERİN KİREÇ VE ÇİMENTO KATKISI İLE ÇÖZÜMÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1996
Sayfa Sayısı: 161
Tez No: T714
Özet:

      İnşaat Mühendisliğinde problemli olarak değerlendirilen zeminlerin ortaya çıkardığı problemlerin çözümünde yaygın olarak üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi problemli zemini kazıp taşıyarak yerine istenilen nitelikte bir malzemeyi koymaktır. Fakat problemli zeminin yüksek bir hacim tutması durumunda yöntem ekonomik olmamaktadır. Akla gelen ikinci çözüm zemini olduğu gibi kabul edip projenin yapısal elemanlarının boyutlarının ve kullanılan malzemenin kalitesinin artırılmasıdır. Bu durumda maliyet oldukça yüksek olabilmektedir. Üçüncü bir çözüm yolu ise zemine ait özelliklerin istenildiği yönde değiştirilmeye çalışılmasıdır. Zemin özelliklerinin iyileştirilmesinde ilk uygulamalarda katkı malzemesi olarak bitki köklerinden başlanılarak, değişik kimyasal maddelere kadar farklılaşan katkı maddeleri eklenerek, sıkıştırılmış, dondurulmuş, ısıtılmış, ya da kurutulmuştur. Yapılan çalışmanın ortak amacı güvenli, ekonomik ve doğal bir malzemenin işletilebilmesidir.

      Bu çalışmanın temel amacı, stabilizasyon konusunda çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bir sentez çalışma ışığında, kireç ve çimento katkısı ile zeminlerin stabilizasyonunu incelemektedir. Bu amaçla, birinci bölümde stabilizasyon nedir, stabilizasyonun amacı ve günümüze kadar bu konuda yapılan çalışmalarla uygulanmış stabilizasyon yöntemleri üzerinde durulmuştur.

      İkinci bölümde, Doğu Karadeniz bölgesi zeminlerinden üç tanesi seçilerek fiziksel özellikleri ruin deneylerle, mineralojik özellikleri de DTA (Differantial Thermal Analysis) ve XRD ( X ışını) deneyleri ile belirlenmiştir. Seçilen zeminler değişik oranlarda çimento ve kireç katkılarıyla standart bir enerji ile sıkıştırılmış ve kayma direnci parametreleri elde edilmiştir. Katkısız durumda aynı enerji ile sıkıştırılan zeminin kayma direnci parametreleri belirlenerek elde edilen iyileştirmeler karşılaştırılmıştır.

      Elde edilen sonuçlar, kireç ve çimentonun zeminin stabilizasyonunda olumlu sonuçlar verdiğini özellikle % 5 ile % 15 arasındaki katkı oranlarının optimum katkı maddesi içerdiği ve katkı oranının artışının her malzemede stabilizasyonu doğrusal olarak artırmadığını göstermiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Stabilzasyon, Katkı Malzemesi, DTA, X- Işınları Analizi, Kayma Direnci Parametreleri, Stabilizasyon Yöntemleri, Optimum Katkı Maddesi Miktarı.