Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Aydın KÖMÜR
Danışman: Doç. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ORTASINDA DİKDÖRTGEN BOŞLUK BULUNAN KÜÇÜK SEHİMLİ DİKDÖRTGEN PLAĞIN EĞİLMESİNE DZLEM İÇİ KUVVETLERİN ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1996
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: T685
Özet:

      Plaklar çoğu kez düzlemlerine dik doğrultuda yüklenen yapı elemanlarıdır. Bazı durumlarda hem düzlemlerine dik doğrultuda hem de düzlem içi doğrultuda değişik kuvvetlerin tesirinde kalabilirler. Eğer düzlem içi kuvvetler, kritik burkulma değerlerine göre çok küçükse eğilme hesabında dikkate alınmazlar. Aksi halde bu kuvvetlerin eğilmeye etkileri önemli olmaktadır.

      Bu çalışmada ortasında dikdörtgen boşluk bulunan dikdörtgen izotrop plağın eğilmesine, düzlem içi kuvvetlerin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca plağın boşluksuz olması, ortasında bulunan boşluğun boyutlarının değişmesi durumları da incelenerek boşluk büyüklüğünün değişiminin eğilmeye etkisi belirlenmiştir. İncelemeler dört farklı sınır şartı altında yapılmış olup, problemin çözümünde sonlu elemanlar yönteminden yararlanılmıştır. Rijitlik matrislerinin sayısal değerlerinin elde edilmesinde Mathematica paket programından, problemin programlanmasında ise Matlab paket programından yararlanılmıştır.

      Plağın burkulmasına neden olan düzgün yayılı düzlem içi kuvvetlerin kritik değerleri bulunmuştur. Plağa, düzlemine dik doğrultuda düzgün yayılı P kuvveti uygulanarak düğüm noktalarındaki çökme ve dönmeler bulunmuş, ve daha sonra P kuvveti mevcutken plağa, düzlem içi doğrultuda kritik burkulma değerlerinin belirli katları uygulanarak düğüm noktasındaki çökme ve dönmeler elde edilmiştir. Bu işlemler değişik sınır şartları için tekrarlandıktan sonra plağın değişik kesitlerindeki çökmeler, düzlem içi kuvvetlerin olması ve olmaması durumlarına göre grafiksel olarak irdelenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Eğilme, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Dikdörtgen İzotropik Plak, Düzlem İçi Kuvvet, Boşluklu Plak.