Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Semih NEMLİOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DENİZ DEŞARJI YAYICILARI İÇ AKIŞ HİDROLİK PARAMETRELERİNİN VE YAYICI ÖZELLİKLERİNİN BOYUTLANDIRMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1996
Sayfa Sayısı: 144
Tez No: T678
Özet:

      Deniz deşarjı yapılarında başlangıçta ve sistemin çalışma süresi içinde hidrolik, yapısal ve çevresel nedenlerden dolayı oluşan sorunlarla karşılaşılmaktadır. Sorunlar, genellikle tıkanmalar sonucu yük kayıplarının artması, Çıkış uçlarında ve yayıcı borularda düzensiz akış dağılımlarının oluşması ve ilk seyrelmenin yetersiz oluşumu, zamanla pürüzlülük yüksekliğinin değişmesi şeklinde oluşmaktadır. Bu sorunların çoğu, yayıcı hidroliğine yeterince önem verilmediği için veya gelecekte oluşacak akış miktarının ve atık su karakteristiklerinin iyi tahmin edilememesinden kaynaklanmaktadır.

      Bu çalışmada, çıkış ucu şekilleri ve buna bağlı deşarj katsayısı etkilenmesi, hidrolik yük, pürüzlülük,akış hızı,çıkış ucu şekil,çap ve sayıları seçimlerinin,yayıcıların boyutlandırılmasına etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

      Bu incelemeler sonucunda, sistemlerin boyutlandırılmasının ve performansının hidrolik parametre değişimlerinden önemli derecede etkilendiği görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler : Deniz Deşarjı, Atık Su, Darcy Sürtünme Katsayısı, Hidrolik Yük, Yük Kaybı, Çıkış Ucu, Deşarj Katsayısı, Yayıcı Boru, Hidrolik Parametre.