Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa DURMUŞ
Danışman: Prof. Dr. Ahmet Durmuş
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜK GEÇMİŞİ VE DONATININ BETON KAROT NUMUNE DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/3/1996
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: T654
Özet:

      Bilindiği gibi yapıda sertleşmiş beton kalitesinin denetimi bir çok durumda gerekli olmaktadır. Bu denetimde kullanılan tahribatlı yöntemlerin, tahribatsız ve yarı tahribatlı yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar verdiği bilinmektedir. Tahribatlı yöntemlerden en yaygın kullanılanı karot numune alam yöntemidir. Bu yöntemde yapının uygun yerlerinden alınan karot adı verilen silindirik numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneylerle beton kalitesinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Uygulamada beton sınıfı standart numune dayanımı cinsinden tanımlandığından karot dayanımlarını söz konusu dayanıma dönüştürmek için gerekli tüm parametrelerin dikkate alınması kaçınılmaz olmaktadır.

      Bu çalışmanın temel amacı, teknik literatürde incelenmiş olduğuna dair bir dokümana rastlanmayan, yük geçmişi ve donatının beton karot numune dayanımı üzerindeki etkilerini bir sentez çalışması ışığında incelemektir. Bu amaçla birinci bölümde, beton kalite denetimi, yapıda beton deneylerinin gerekçeleri, kullanılan yöntemler, karot dayanımına etkidiği bilinen parametreler, karot dayanımı ile gerçek ve potansiyel dayanım arasındaki ilişkileri içeren bir sentez çalışması verilmektedir. İkinci bölümde yük geçmişi ve donatının karot dayanımı üzerindeki etkilerinin incelenmesinden elde edilen bulgular sunulmaktadır. Üçüncü bölümde bulgular irdelenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılan bazı sonuçlar ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesiyle kum eşdeğerliği deneyine ilişkin bir ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, Yük geçmişi ve donatının karot dayanımı üzerindeki etkisini dikkate almadan, yapıdaki beton sınıfını doğru olarak belirlemenin mümkün olmadığını ortaya koymuştur.

      

Anahtar Kelimeler : Sentez, Sertleşmiş beton, Kalite Denetimi, Tahribatlı yöntem, Karot, Yük geçmişi, Donatı etkisi.