Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa AYTEKİN
Danışman: Doç.Dr. Akın ÖNALP
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TÜNEL MEKANİĞİ VE KAPLAMALARIN PROJELENDİRMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: T65
Özet:

      Türkiye’de tünel kaplamaları analitik yöntemlere dayandırılmadığından uzun süre gereğinden çok daha güvenli yapılmıştır. Burada kaplamaların projelendirilmesinde gerçeğe daha yakın çözümler elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışma dört bölüm halinde sunulmaktadır. Birinci bölümde amaca, tünel mekaniğindeki gelişim ve tasarıma kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde tünel kaplamasının kavram olarak ne olduğu verilmeye çalışılmış, bu kavramın anlatılmasında öne sürülen yaklaşımlar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde ise analiz yöntemleri üzerinde durulmuş, yöntemler tarihi gelişim içerisinde sırayla incelenmiştir. Tünel mekaniğindeki analiz yöntemlerinden, teoriye dayandırılan ilk yöntem elastisite analizidir. Burada tünel açılan ortam homogen, izotrop ve elastiktir. Bu kabul zemin ve kaya için gerçeğe uymaz. Bu analizden sonra zemin ve kaya ortamın özellikleri dikkate alınarak, çözümlerde parametre sayısı artırılmış, örneğin tünel çevresinde oluşan plastik bölgenin etkisi dikkate alınmıştır.

      Son yıllarda, kaplama ile tünel açılan ortam arasındaki etkileşim incelenerek reaksiyon (tepkime) eğrileri çizilmiştir. Bu eğrilerden optimum destek basıncı bulunmakta ve kaplamanın projelendirilmesi buna göre yapılabilmektedir. Dördüncü bölümde kaplamanın projelendirilmesi için hazırlanan bilgisayar programının hangi esaslara dayandırıldığı anlatılmıştır. Kaplamanın çözümünde sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Ekler bölümünde programın kullanım biçimi, listesi ve örnekler verilmiştir. Program geliştirilerek tepkime eğrilerinden bulunan optimum destek basıncı kullanılarak da kaplama analizi yapılabilir.