Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet CORA
Danışman: Prof. Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARAYOLU DRENAJI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/1/1996
Sayfa Sayısı: 108
Tez No: T636
Özet:

      Drenaj, karayolu yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Karayollarında karşılaşılan bütün stabilite, deformasyon ve taşıma gücü problemleri yetersiz drenaj çalışmalarının sonucudur.

      Bu çalışmada karayolu drenajı yer altı ve yerüstü sularının drenajı şeklinde ikiye ayrılarak incelenmiştir. Yer altı sularının drenajı bölümünde, mücadele edilmesi gereken suyun, doğada karşılaşabileceğimiz durumları incelenmiştir. Yapım sırasında karşılaşılabilecek drenaj problemleri ve çözümleri ortaya konulurken kullanılacak drenaj yapıları da tesbit edilerek incelenmiştir.

      Yüzeysel suların drenajı, karayolunun stabilitesi ve trafik seyir güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu bölümde bu yol yüzeyine düşen yağış sularının ve çevre mecralardan akarak yolu tehdit eden suların uzaklaştırılması için gerekli drenaj yapılarının saptanması ve uygulanması konusu incelenmiştir.

      Ayrıca son yıllarda dünyada ve ülkemizde kullanımı artan geotekstil malzemesi incelenerek karayolu drenajında kullanılabileceği yerler ve modeller sunulmuştur.

      Son bölümde Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki karayollarının durumu drenaj açısından incelenmiş, maruz kaldığı olumsuzluklar ortaya konulmuş ve yapılması gerekenler belirtilmiştir.

      Bu çalışma yapılırken karayolu drenajı konusuna kapsamlı bir kaynak hazırlanması amaçlanmıştır. Problemin çözümü için, kolay ve düşük maliyetli projelerin üretilmesine çalışılmıştır. Bütün bu çalışmalar daha önce konu ile ilgili yapılmış araştırmalar ve şantiye uygulamaları ışığında şekillenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Su, drenaj, drenaj sistemleri, yüzeysel drenaj, geotekstil.