Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: O.Selahattin BEKTAŞ
Danışman: Y.Doç.Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UZAY ÇERÇEVELERİN ELASTİK VE ELASTİK_PLASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 136
Tez No: T63
Özet:

      Bu çalışmada prizmatik çubuk elemanlardan oluşan düğüm noktaları rijit bağlı düzlem ya da uzay yapıların matris deplasman yöntemiyle elastik ya da elastik-plastik analizini yapan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Program, düğüm noktaları mafsallı her türlü yapının (düzlem ya da uzay kafes) elastik analizini de yapabilmektedir.

      Birinci bölümde, uzay çerçevelerin matris deplasman yöntemiyle elastik analizi açıklanmaktadır. Uçları rijit veya mafsallı bağlı çubuklar için eleman rijitlik matrislerinin elde edilmesinden sonra çubuk deplasman dönüşüm matrisi ve bir çubuğun sistem rijitlik matrisine katkısı hesaplanmıştır. Bu bölüm matris deplasman yönteminin özeti ve işlem sırasının verilmesiyle tamamlanmıştır.

      İkinci bölümde yapıların plastik analizinde kullanılan genel kavramlar açıklanarak ana ilkeler ve teoremler verilmiştir. Plastik analizdeki hesap yöntemlerine kısaca değinilerek rijit plastik hesap yöntemlerinden statik denge ve mekanizma yöntemleri, elastik-plastik hesap yöntemlerinden de daha sonra bilgisayar programında kullanılacak olan adım adım analiz yöntemi açıklanmaktadır. Bölüm sonunda plastik hesap yöntemlerinin karşılaştırılması verilmektedir.

      Üçüncü bölüm iki simetri eksenli kesitlerin basit ya da bileşik kesit etkileri altında taşıma güçleri hesaplanmıştır.

      Dördüncü bölüm, uzay çerçevelerin matris deplasman yöntemiyle elastik veya elastik-plastik analizini yapmak için hazırlanan bir bilgisayar programının açıklanmasından oluşmuştur.

      Beţinci bölümde, elastik ve elastik-plastik analizi yapılan yapılara ait sayısal uygulamalar yer almaktadır.

      Altıncı bölümde ise, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.