Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fevzi Lütfi ÇAKIROĞLU
Danışman: Doç.Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİLEŞİK ÇUBUKLARIN EĞİLME PROBLEMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 73
Tez No: T62
Özet:

      Bu çalışmada elastik sabitleri farklı olan iki malzemeden oluşan çubukların yapıştırılmasıyla elde edilen uzun bir bileşik çubuğun veya bileşik şeritin iki boyutlu elastisite teorisine göre çözümü verilmiştir.

      Bilindiği gibi bileşik çubuklar yaparak daha az mukavemetli çubukları takviye etmek suretiyle daha fazla yükü taşıyabilen, ekonomik ve geometri yönünden daha uygun yapı elemanları elde etmek mümkündür. Bu tür çubukların yaygın şekilde doğrudan doğruya yapı elemanı olarak kullanılması çok eskiye gitmemektedir. Son yıllarda geniş uygulama alanları olmasına karşılık özellikle karayolu köprülerinde, çatı makaslarında, kirişlerde fazlaca uygulanmaya başlayan bileşik çubuklar beton-çelik, ahşap-çelik v.s. şeklinde inşa edilmektedir. Aynı yük altında tek elemanlı kirişin yüksekliğine göre bileşik çubuğun yüksekliğinin daha az olması, çelikten tasarrufu nedeniyle büyük ekonomi sağlamaktadır. Bileşik çubuklar, aynı kesitli tek elemanlı kirişe göre daha dayanıklı ve sağlam olmalarının yanında estetik görünüşü nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca yer değiştirmelerinin küçük olmaları, bunlarla uzun açıklıkların geçilebilmesi ve yapımdaki kolaylığı üstünlükleri arasında sayılabilir. Aynı kesite sahip, aynı malzemeden meydana getirilen iki bileşik çubuktan elemanları yapıştırılarak meydana meydana getirilen bileşik çubuk, elemanları yapıştırılmayıp sadece üst üste konan bileşik çubuktan daha sağlam ve emniyetlidir.

      İncelemede Navier Denklemlerinden yararlanılıp integral dönüşüm teknikleri kullanılarak yer değiştirmeler ile gerilmelerin ifadeleri elde edilmiştir. Problemin sınır şartlarının gerilme ifadelerine uygulanması sonucunda sekiz tane cebrik denklem elde edilmiştir. Bu denklem takımının çözümünden bilinmeyen katsayılar hesaplanmış ve sx, sy normal gerilmeleri ile txy kayma ve u,v yerdeğiştirme bileşenlerinin ifadeleri bulunmuştur. Bulunan gerilme ifadeleri içindeki singüler terimler çıkartılmıştır. Bileşik çubukta tekil yükün altında ve mesnetlerde singülariteler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada özellikle bileşik çubuğun (x=0,y) simetri kesitinde meydana gelen sx(0,y) normal gerilmeleri incelenmiştir. Elastisite teorisinden ve elementer teoriden elde edilen çözümler karşılaştırılmıştır.