Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet ŞENOL
Danışman: Doç. Dr. Fazıl Çelik
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KATLI KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ PLANLAMASI VE TRABZON’DA BİR UYGULAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1995
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: T607
Özet:

      Kavşaklar iki ya da daha fazla yolun kesişmesiyle oluşan ortak alanlardır. Yolun servis düzeyinin belirlenmesinde esas kriterlerin “gecikme” olması ve gecikmenin de, esas itibari ile, kavşaklarda meydana gelmesi nedeniyle, kavşaklar, yolun ve trafik sirkülasyonunun en önemli elemanı olarak değerlendirilmektedirler. Kesişen yollardaki trafik hacimlerine bağlı olarak problemsiz bir trafik akışının sağlanması amacıyla kavşaklarda bazı düzenlemelerin yapılması gerekli olabilmektedir.

      Kavşaklarda oluşan problemler olarak; kapasite azalması, sola dönüş risklerinin oluşması, kazalardaki artışlar, işletme giderlerindeki artışlar ve gecikmelere sebebiyet veren taşıt hızlarındaki azalmalardan söz edilebilir. Sözü edilen bu problemler, otoyol gibi yüksek standartlı yol kesişmeleri söz konusu olduğunda ise çok daha önemli bir durum arz ederler. Böylesi problemleri ortadan kaldırmak için kavşak tipinin doğru seçilmesi ve geometrisinin uygun şekilde teşkil edilmesi kaçınılmazdır.

      Bu çalışmada; trafik, işletme, arazi şartları, güvenlik ve ekonomi kriterleri göz önünde tutularak, mümkün olabilen değişik tiplerdeki kavşaklar ve kavşak rampaları oldukça geniş bir şekilde ele alınmıştır.

      Çalışmanın giriş bölümünden sonra ikinci bölümde, eş düzey kavşaklar ve katlı kavşaklar ve katlı kavşaklar üzerinde durulmuştur. Katlı kavşakların tipleri ve geometrik standartlarının seçiminde A.B.D. kaynakları esas alınmıştır. Rampaların planlamasında ise Alman standartlarına geniş yer verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, katlı kavşak planlama kriterlerinin, Trabzon Devlet Sahil Yolunda seçilen bir eş düzey kavşak üzerinde nasıl uygulanacağı bir örnek proje ile gösterilmiştir.

      Çalışmanın son bölümünde ise irdelemeler yapılmış ve sonuçlara yer verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Kavşak, Katlı Kavşak, Kavşak Planlama, Bağlantı Yolu, Rampa, Örülme.