Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nuray ORHAN
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SIĞ TEMEL SİSTEMLERİNİN OTURMALARININ KONİ PENETRASYON DENEY SONUÇLARI İLE HESAPLANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1995
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: T583
Özet:

      Zemin doğal olarak boşluklu ve taneli bir malzemedir. Bu nedenle, etkiyen yükler altında az veya çok oturur. Temel zemini; temeller vasıtasıyla aktarılan yükleri güvenle taşımalı ve aynı zamanda yapıya zarar verebilecek oturmaya uğramamalıdır. Temellerin projelendirilmesi, taşıma gücü koşuluna göre yapılırken, oturma hesapları çoğu zaman ihmal edilir. Hasar gören yapılarda, hasara yol açan nedenlerin başında, oturmalar, özellikle de farklı oturmalar gelmektedir. Bu nedenle projelendirmede oturma miktarı da göz önüne alınmalıdır.

      Çalışmada, genel olarak temellerin oturmaları, özellikle sığ temel sistemlerinin oturmalarının koni penetrasyon deney sonuçları ile belirlenmesi çalışılmıştır. Kaynaklarda çok dağınık ve yetersiz olarak yer alan temellerin oturmaları konusu, bir bütünlük içinde alınmıştır. Yine literatürde, bir tek temel için verilen yöntemler, temel sistemlerine uygulanabilecek şekilde,yaklaşımlar geliştirilerek kullanılmışlardır. Temel sistemlerinin oturmalarının hesaplanmasında, bir önemli katkı da, temeller arasındaki etkileşimin dikkate alınmasıdır. Bu husus geçmiş çalışmalarda sıkça ihmal edilmiştir. Oturmalar, zaman alıcı, yaklaşıklık içeren elle hesaplamalar yerine, geliştirilen bilgisayar programları ile hesaplanmaktadır.

      Çalışmanın birinci bölümünde, konu ile ilgili bilgiler, 2. Bölümünde,oturma tahmin yöntemleri, koni penetrasyon deney sonuçları ile sığ temel sistemlerinin oturmalarının hesaplanmasına ait yaklaşımlar anlatılmakta; 3. Bölümünde, bazı tipik örnekler çözülmekte; 4. Bölümünde, irdeleme ve 5. Bölümünde ise bazı sonuçlar sıralanmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Sığ temel sistemlerinin oturmaları, Koni penetrasyon deney sonuçları.