Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Talat Şükrü ÖZŞAHİN
Danışman: Prof. Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ÇOK KATLI BİNALARDA ÇIKMA UZUNLUĞUNA, BİNA YÜKSEKLİĞİNE VE DOLGU DUVARLARINA BAĞLI OLARAK ÇIKMA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1995
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: T575
Özet:

      Bu çalışmada, deprem yükleri altında çok katlı binalardaki çıkma etkileri incelenmiştir.

      Bu amaçla seçilen örnek bina sistemnde çıkmanın 1m, 1.5m ve 2m olması durumlarında üç boyutlu dinamik hesaplar yapılmıştır. Yine bu çıkmalı sistemlerden bina kenar kolonlarının çıkma uçlarına kaydırılmasıyla çıkmasız sistemler elde edilmiş ve bu sitemlerin de üç boyutlu dinamik hesapları yapılmıştır.

      Çıkma etkilerinin bina yüksekliğiyle değişimini inceleyebilmek için, 1.5m çıkmalı ve buna ait çıkmasız sistem, binanın onbeş katlı, on katlı ve beş katlı olması durumlarında ayrı ayrı çözülmüştür. Bir başka incelemede de konsola oturan kolon uygulamasına ait örnek bina sistemi ele alınmıştır. Çözümlerde dolgu duvarlarının bina sistemlerine olan etkisi de göz önünde tutulmuştur.

      Çok katlı bina sitemlerinin dinamik davranışı, Housner tarafından geliştirilen ivme hesap spektrumu kullanılarak incelenmiş, maksimum yer ivmesi olarak Deprem Yönetmenliği’nde 4. Derece deprem bölgesi için önerilen 0.1g kullanılmıştır.

      Çıkmalı ve çıkmasız sistemler, dolgu duvarlı ve dolgu duvarsız sistemler çeşitli durumlar için karşılaştırılmış, karşılaştırmalar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Çok katlı binalar, rijit çerçeveler, perdeler, konsollar, dolgu duvarları, dinamik analiz, tasarım spektrumu.