Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Turgay ÇEPNİ
Danışman: Prof. Dr. Osman ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BELİRLİ NOKTALARDAN TUTTURULMUŞ BİLEŞİK ÇUBUKLARIN ELASTİSİTE TEORİSİNE GÖRE ÇÖZÜMÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1995
Sayfa Sayısı: 45
Tez No: T528
Özet:

      Bu çalışmada, iki noktadan mesnetlenmiş, elastik sabitleri ve yükseklikleri farklı, sonsuz uzunlukta iki bileşik tabaka problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir.

      Birinci bölüm giriş bölümü olup, ikinci bölümde elastisite teorisine ait temel denklemler ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak gerilme ve yerdeğiştirmelerin genel ifadeleri elde edilmiştir.

      Üçüncü bölümde problemin tanımı yapılmış, kütle kuvvetleri ihmal adilerek gerilme ve yerdeğiştirme ifadeleri elde edilmiştir. Bu ifadeler sınır şartlarına uygulanarak elde edilen denklem takımı çözülmüş, gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerindeki katsayılar hesaplanmıştır.

      Dördüncü bölümde, katsayılar gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerinde yerlerine yazılmış, malzeme sabitlerinin ve tabaka kalınlıklarının oranlarına değişik sayısal değerler verilerek gerilme dağılımları hesaplanarak grafikler çizilmiştir.

      Çalışmadan çıkarılan sonuçlar beşinci bölümde özetlenmiş olup, bu son bölümü yararlanılan kaynaklar izlemektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Elastisite, Elasatik tabaka, şerit